Een mobiele verslavingskliniek

Limburger, 3 november 2007

Een mobiele verslavingskliniek. Zo omschrijft The Home Clinic zichzelf. Initatiefnemer Pieter Bodewits begon tweeënhalf jaar geleden met het thuis behandelen en begeleiden van drugs- en alcoholverslaafden.

Door Hans Goossen


Bodewits heeft jarenlange ervaring als verslavingsarts in een afkickkliniek. Een opname maakt naar zijn mening van verslaafde patiënten passieve, afwachtende mensen. Ze geven de controle over hun leven uit handen, worden geconfronteerd met groepsbehandelingen en strakke regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Volgens Bodewits zijn verslaafden best bereid om zelf iets aan hun problemen te doen, maar wel op een manier die aansluit bij hun behoeften.

Een opname maakt volgens Bodewits van verslaafde patiënten passieve, afwachtende mensen.

Thuis behandelen heeft een aantal voordelen, legt Lieke van Dun uit. De Maastrichtse is als psychologe verbonden aan The Home Clinic. "Veel meer dan in een afkickkliniek is er een rol weggelegd voor de cliënt. Hij is de leider van de expeditie. Het behandelteam bestaat uit de cliënt zelf, zijn buddy, een arts en een psycholoog. Samen stippelen ze de route uit." Daarnaast biedt een behandeling thuis meteen de mogelijkheid om knelpunten op te lossen. "In een kliniek kunnen mensen niet beschikken over alcohol of drugs. Daardoor krijgen ze de indruk dat ze hun verslaving overwonnen hebben. Bij thuiskomst worden ze weer geconfronteerd met dezelfde problemen die tot de verslaving hebben geleid. Je ziet dan ook dat 60-70 procent te kampen heeft met een terugval."

Een derde voordeel is dat ook partners, familie en vrienden als buddy een rol kunnen spelen bij het afkicken. Een opname is bovendien heel ingrijpend, mensen moeten uitleggen waarom ze plotseling een maand weg zijn of verlof nemen, bij behandeling thuis kunnen ze gewoon doorfunctioneren en hoeven ze hun probleem niet met vreemden te delen, verklaart de 30-jarige Van Dun. De kans op een uitglijder is thuis groter dan in een kliniek, erkent de psychologe. "Maar door die uitglijders te gebruiken als leermoment is de kans op terugval na behandeling weer kleiner."

Veel meer dan in een afkickkliniek is er bij een thuisbehandeling een rol weggelegd voor de cliënt. Hij is de leider van de expeditie.

The Home Clinic heeft inmiddels meer dan 200 cliënten behandeld. 85 procent van de alcoholisten is sinds de afronding van het programma nog clean, datzelfde geldt voor driekwart van de cliënten met drugsverslaving. The Home Clinic tekent zelf aan dat nog maar sprake is van eerste resultaten. Pas over een jaar of vijf vallen harde cijfers te geven. "De resultaten zijn bemoedigend. We merken dat het aanslaat. Steeds meer artsen verwijzen patiënten naar ons door."

Een behandeling door The Home Clinic begint met een zogeheten detox-program. Onder scherp medisch toezicht vindt in drie tot vijf dagen een 'grote schoonmaak' plaats in het lichaam van de cliënt. Na het ontgiften met behulp van medicijnen en vitaminetabletten volgt intensieve psychosociale begeleiding. "We leren ze in te zien wat het mechanisme in hun verslavingsgedrag is, hoe ze weer controle over zichzelf en hun leven kunnen krijgen."

Naar boven

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Wil je snel in behandeling?
Meld je Aan.