Thuisbehandeling van verslaving

Bel 0294 450 186 (bereikbaar ma-vr van 9:00 tot 19:00 uur)

Resultaten

Waarom The Home Clinic?

In de afgelopen 12 jaar hebben veel mensen met een verslaving gekozen voor een thuisbehandeling bij The Home Clinic. The Home Clinic wil graag weten hoe zij de behandeling hebben ervaren. Daarom meten wij het behandeleffect van elke behandeling en de tevredenheid van onze cliënten, want alleen zo kunnen we op een continue basis aan onszelf en onze behandeling werken.

Het gemiddelde rapportcijfer over 2015 was een

8,6

Meld je Aan

Uitkomsten Behandeleffect 20151

The Home Clinic maakt gebruik van een vragenlijst (MATE) om inzicht te krijgen in de ernst van de verslaving en de daarbij behorende klachten. Door deze vragenlijst zowel bij de aanvang als bij het afronden van de behandeling af te nemen, wordt het behandeleffect van de behandeling zichtbaar (Routine Outcome Measurement). Deze uitkomsten levert The Home Clinic aan bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Hierdoor kan het behandeleffect van The Home Clinic vergeleken worden met het landelijk gemiddelde.

In 2015 kon bij 46% van de mensen die bij The Home Clinic in behandeling waren geweest zowel voorafgaand als na het afsluiten van de behandeling de vragenlijst worden afgenomen. In onderstaande grafiek wordt met de blauwe balk het gemiddeld behandeleffect hiervan weergegeven. De rode balk toont het landelijk gemiddelde behandeleffect. Deze vergelijking laat zien dat een thuisbehandeling van The Home Clinic zeer goede behandelresultaten heeft!

Onderstaande behandeleffecten zijn vergeleken voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving.

behandeleffect

Uitkomsten Cliënttevredenheid 20151

Bij het afronden van de behandeling wordt de cliënt tevens gevraagd om (anoniem) een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Ook deze uitkomsten worden aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ. In 2015 had 40% van de mensen deze lijst ingevuld.

8.6 was het gemiddelde rapportcijfer wat onze cliënten
aan onze behandeling hebben gegeven.

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer was een 7,7. 14% had hierbij de vragenlijst ingevuld.

1 Bron Stichting Benchmark GGZ


Uitkomsten Steekproef 2009

In 2009 heeft The Home Clinic onder een willekeurige steekproef van 100 cliënten een jaar na het afronden van de behandeling een telefonische enquete gehouden. Allereerst de resultaten:

  • Bij 82% van de cliënten waren de resultaten een jaar na behandeling nog steeds goed.
  • 8% kon niet thuis worden behandeld, had aanvankelijk veel weerstand tegen behandeling maar besloot na tussenkomst van The Home Clinic om zich te laten opnemen in een verslavingkliniek.
  • 6% was binnen een jaar teruggevallen in het gebruik.
  • 4% ervaarde weinig tot geen verbetering of stopte voortijdig met de behandeling.

Waarom kozen cliënten voor een thuisbehandeling van The Home Clinic?

De meeste mensen kozen voor een Home Clinic behandeling omdat zij graag wilden blijven werken tijdens de behandeling, het gezin wilden betrekken bij de behandeling, geen groepsbehandeling wilden, anoniem wilden blijven of bang waren hun autonomie kwijt te raken. Een aantal mensen koos voor The Home Clinic vanwege hun maatschappelijke positie.

Wat vonden onze cliënten van de behandeling?

Door de mensen zelf werd de intensieve begeleiding tijdens de detoxificatie als zeer prettig ervaren evenals de persoonlijke band met de therapeut, de pragmatische en doelmatige aanpak (geen grijze sokken mentaliteit), de aandacht voor de overige gezinsleden en de vinger-aan-de-pols contacten aan het einde van de behandeling.

De naaste gezinsleden en partners vonden het prettig om echt gehoord en betrokken te worden bij de behandeling. Ze ondervonden meer rust en structuur en hadden het gevoel daadwerkelijk iets te kunnen doen aan de situatie.