Online Thuisdetoxificatie van Alcohol en Drugs

Thuisdetox

De Online Thuisdetoxificatie van Alcohol en Drugs is met name bedoeld voor mensen met een medium verslaving en wordt gegeven binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Tijdens de Online Detox word je ondersteund bij het ontgiften van je verslaving. Je behandelaar monitort je voortdurend op afstand en houdt contact via de online spreekkamer om zo eventuele ontwenningsverschijnselen goed in de gaten te houden en waar mogelijk helpen te verminderen.

Hierna start er een psychologisch traject. Samen met je huisarts kun je bekijken of deze behandeling het meest passend voor je is.

Direct hulp?
Bel 0294 450 186

De online thuisdetox bestaat uit grofweg 8 componenten:

  1. Diagnostiek: Inventarisatie van klachten en hulpvraag.
  2. Vorming van het Home Team: Met het samenstellen van het Home Team worden gezinsleden betrokken bij de behandeling. Zij helpen je waardoor het makkelijker gaat.
  3. Prè-detoxificatie: Tijdens de pré-detoxificatie wordt je uitvoerig voorbereid zodat je veilig thuis kunt ontgiften.
  4. Detoxificatie: Het daadwerkelijke afkicken waarbij wij je ondersteunen.
  5. Gedragscognitieve interventie: Tijdens deze interventie leren wij je meer controle te krijgen over je verslaving.
  6. Existentiële analyse: Hierbij wordt gekeken naar de onderliggende oorzaken van je verslaving.
  7. Farmacologische behandeling: Soms zijn medicijnen nodig om je te helpen stoppen met drugs of alcohol.
  8. Nazorg: Na de behandeling houden we nog even contact om te kijken of alles goed van de grond komt.

Voorbereiding op de behandeling

Diagnostiek na inventarisatie

Voordat je kunt starten met een behandeling vindt er een inventarisatie plaats om te kunnen beoordelen of je lichamelijk en geestelijk fit genoeg bent om een online behandeling aan huis te kunnen ondergaan. Hierbij zal ook gekeken worden of mensen uit je directe omgeving, zoals je partner of gezinsleden, je kunnen en willen ondersteunen tijdens de behandeling. Als zij hiertoe bereid zijn dan worden zij opgenomen in het Home Team.

We beginnen de inventarisatie met de afname van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is onder meer nodig voor het bepalen van de behandelintensiteit. Vervolgens wordt er een online afspraak met je gemaakt voor een persoonlijke intake. Dit kan eventueel worden aangevuld met aanvullend diagnostisch bloedonderzoek en/of een lichamelijk onderzoek op onze polikliniek in Weesp of Voorschoten of één van onze samenwerkingspartners elders in Nederland.

Op basis van dit onderzoek zal de behandelaar samen met jou een behandelplan opstellen waarin alle doelen van de behandeling worden beschreven. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij dit behandelplan. Daarom laten we jou een grote rol spelen bij het samenstellen van dit plan. We zullen samen met jou veel moeite doen om jouw wensen in haalbare doelen om te zetten. Omdat dit tijdens de behandeling kan veranderen, zal het behandelplan ook met regelmaat worden geëvalueerd.

Vorming van het Home Team

Met het samenstellen van het Home Team worden gezinsleden betrokken bij de behandeling. Hierdoor kunnen zij direct aan jouw herstel bijdragen. Uit onderzoek is gebleken dat dit de prognose van een behandeling en dus de kans op succes veel groter maakt.

Het doel van het Home Team is tweeledig. Enerzijds leren de Home Team leden hoe zij jou blijvend kunnen motiveren en ondersteunen. Soms is hierbij ook gedragsverandering van de leden van het Home Team noodzakelijk. Anderzijds krijgen de Home Team leden de gelegenheid om de problemen die zij zelf ervaren rondom de verslaving te bespreken. Doel van dit programma is om uiteindelijk een zelfstandig werkend team te creëren dat zonder hulpverlening verder kan.

Behandeling

Na afronding van de intake, diagnostiek en behandelplanbespreking kan de behandeling starten. Doorgaans betekent dit dat je eerst gaat stoppen met het middel. Bij sommigen is dit de detoxificatie of de periode van afkicken, maar dat is niet bij iedereen nodig. Als de detoxificatie goed is doorlopen start de psychologische interventie, al dan niet in combinatie met een farmacologische behandeling met medicijnen.

Prè-detoxificatie

Tijdens de prè-detoxificatie wordt je samen met het Home Team voorbereid op het moment dat je gaat stoppen met het middel, de detox. Je behandelaar, doorgaans de verslavingsarts, geeft uitleg over de ontwenningsverschijnselen die kunnen optreden tijdens het afkicken en geeft instructies zodat de detoxificatie op een veilige manier thuis kan plaatsvinden.

Detoxificatie

Tijdens de detoxificatie is er vanuit de behandelaar veelvuldig contact met jou en je Home Team, zowel thuis online als telefonisch. Je lichamelijke en geestelijke conditie wordt nauwlettend in de gaten gehouden zodat je de detoxificatie zo soepel mogelijk kan doorlopen. Indien je teveel last krijgt van ontwenningsverschijnselen wordt dit tegengegaan met medicatie.

Gedragscognitieve interventie

De behandeling bij The Home Clinic is gebaseerd op motiverende gespreksvoering, C.R.A. (Community Reinforcement Approach),cognitieve gedragstherapie en een existentiële analyse.

Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk bewezen techniek en helpt mensen de ambivalentie die zij voelen tegenover gedragsverandering te doorbreken.

Community Reinforcement Approach (C.R.A.) is gebaseerd op de aanname dat het gebruik van alcohol of drugs beloningen met zich mee brengt zoals vermindering van stress of een euforisch gevoel. Deze beloningen worden binnen C.R.A. positieve bekrachtigers (positive reinforcers) genoemd. Daarentegen ontbreken voldoende beloningen om het middel niet te gebruiken. C.R.A. richt zich daarom op het ontwikkelen van zulke beloningen zodat niet-gebruiken meer belonend is dan gebruiken. Dit komt naar voren door verschillende levensgebieden te onderzoeken waaronder je carrière, je sociale relaties, de relatie binnen je gezin en het vinden van ontspannende activiteiten.

Het doel van cognitieve gedragstherapie voor verslaving is het begrijpen en veranderen van je gedrag. Je behandelaar zal je handvatten aanreiken waarbij je onder meer leert om risicosituaties te herkennen en te vermijden en meer controle te krijgen over je leven en het gebruik.

Bij existentiële analyse kijken we naar de onderliggende oorzaken van je verslaving. Veel mensen zijn hun richting of bestemming kwijt in het leven. Ze kunnen hierdoor erg ver van zichzelf af komen te staan, beroepen uitoefenen of levenspaden lopen waar ze niet gelukkig van worden en zelfs in een identiteitscrisis terechtkomen. Het kan ook zijn dat een psychiatrische stoornis aan de verslaving ten grondslag ligt.

Bovenstaande technieken zijn wetenschappelijk onderbouwde interventies binnen de verslavingszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze online module.

Farmacologische behandeling

Als je gestopt bent met drank of drugs dan kun je veel last krijgen van trekaanvallen. De psycholoog zal je hierbij ondersteunen door het geven van handvatten waardoor je weerbaarheid tegen trek toeneemt. Soms kunnen trekaanvallen echter zo hevig zijn dat zij een te groot spoor trekken op jou en het succes van jouw behandeling. In dat geval kan een farmacologische behandeling uitkomst bieden. De arts schrijft hierbij medicatie voor die de trek tegengaan. Hij of zij zal je hierbij enige tijd volgen om de juiste dosering te kunnen vaststellen. Vaak dien je deze medicatie voor langere tijd te gebruiken.

Indien je hiervoor toestemming geeft wordt je huisarts bij de start en het einde van de behandeling geïnformeerd over de voortgang. Op deze manier blijft ook je huisarts betrokken bij de behandeling.

Nazorg: na de behandeling

Nadat de behandeling is afgelopen is het belangrijk om terugval te voorkomen. Daarom zal je behandelaar graag nog enige vinger-aan-de-pols contacten afspreken.

Daarnaast kun je andere mensen met soortgelijke ervaringen ontmoeten door je op te geven voor de online THC groep. Deze groep komt op een vast tijdstip bijeen en soms ontmoeten ze elkaar op de polikliniek van The Home Clinic. Je kunt ook je eigen ervaring inzetten voor een nog betere zorg door je op te geven voor de Cliëntenraad.

Als je meer over bovenstaande wilt weten dan kun je dit bespreken met je behandelaar of contact opnemen met The Home Clinic (tel 0294 450 186).

Samenwerking

Indien je hiervoor toestemming geeft wordt je huisarts bij de start en het einde van de behandeling geïnformeerd over de voortgang van de behandeling. Daarnaast kan samenwerking met andere hulpverleners nodig zijn om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden. The Home Clinic werkt onder meer samen met andere GZ-instellingen, vrijgevestigde GZ-psychologen, psychiaters en wijkteams. Soms is samenwerking een voorwaarde voor behandeling. De regiebehandelaar zal daarom altijd het doel van de samenwerking met je bespreken en aangeven welke informatie hierbij uitgewisseld zal worden.

Uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure, intake, behandeling en onze behandelaren binnen de gespecialiseerde GGZ kun je lezen in de Folder Gespecialiseerde GGZ.

The Home Clinic biedt behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ voor matige tot ernstige verslavingsproblematiek.

Gespecialiseerde GGZ

Een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met een medium ernstige verslavingsproblematiek en is een intensieve behandeling.

The Home Clinic vindt het belangrijk dat je deze behandeling niet alleen als intensief maar vooral als positief ervaart. Het uiteindelijke doel hierbij is het vinden van perspectief. Dat is de reden dat de behandelaar gedurende de behandeling veel moeite zal doen om jouw wensen te exploreren om deze samen met jou in haalbare doelen om te zetten.

Zet de eerste stap

Bel 0294 450 186

Meld je Aan