Intensieve thuisbehandeling van Verslaving

Thuisdetox

De Intensieve Thuisdetox en Behandeling van The Home Clinic is met name bedoeld voor mensen met een matig tot ernstige verslaving en wordt gegeven binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Tijdens de Intensieve Detox word je ontgiftigd van je verslaving. Je behandelaar bezoekt je met regelmaat aan huis en houdt contact via telefoon of SMS om zo eventuele ontwenningsverschijnselen goed in de gaten te houden en waar mogelijk te verminderen.

Tegelijkertijd start er een psychologisch traject dat afhankelijk van de situatie aan huis, op de polikliniek of in de virtuele spreekkamer plaatsvindt. Samen met je huisarts kun je bekijken of deze behandeling het meest passend voor jou is.

De thuisbehandeling bestaat uit grofweg 6 componenten: (i) diagnostiek, (ii) vorming van het Home Team, (iii) (prè-)detoxificatie, (iv) gedragscognitieve interventie, (v) farmacologische behandeling en (vi) nazorg. Leidraad tijdens de behandeling is een aantal technieken waaronder motiverende gespreksvoering, de Community Reinforcement Approach, cognitieve gedragstherapie en het samenstellen en inzetten van het Home Team.

Direct hulp?
Bel 0294 450 186

Voorbereiding op de behandeling

Diagnostiek

Voordat je kunt starten met een behandeling vindt er diagnostiek plaats om te kunnen beoordelen of je lichamelijk en geestelijk fit genoeg bent om een behandeling aan huis te kunnen ondergaan. Hierbij zal ook gekeken worden of mensen uit je directe omgeving, zoals je partner of gezinsleden, je kunnen en willen ondersteunen tijdens de behandeling. Als zij hiertoe bereid zijn dan worden zij opgenomen in het Home Team.

De diagnostiek bestaat uit een reeks onderzoeken startend met de afname van een online vragenlijst, de MATE. Deze vragenlijst is onder meer nodig voor het bepalen van de behandelintensiteit. Vervolgens wordt er een afspraak met je gemaakt voor een intake op de polikliniek, eventueel aangevuld met aanvullend diagnostisch onderzoek.

Op basis van dit onderzoek zal de behandelaar samen met jou een behandelplan opstellen waarin alle doelen van de behandeling worden beschreven. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij dit behandelplan. De behandelaar zal daarom veel moeite doen om jouw wensen samen met jou in haalbare doelen om te zetten. Omdat dit tijdens de behandeling kan veranderen, zal het behandelplan ook met regelmaat worden geëvalueerd.

Vorming van het Home Team

Met het samenstellen van het Home Team worden gezinsleden betrokken bij de behandeling. Hierdoor kunnen zij direct aan jouw herstel bijdragen.

Het doel van het Home Team is tweeledig. Enerzijds leren de Home Team leden hoe zij jou blijvend kunnen motiveren en ondersteunen. Soms is hierbij ook gedragsverandering van de leden van het Home Team noodzakelijk. Anderzijds krijgen de Home Team leden de gelegenheid om de problemen die zij zelf ervaren rondom de verslaving te bespreken. Doel van dit programma is om uiteindelijk een zelfstandig werkend team te creëren dat zonder hulpverlening verder kan.

Behandeling

Na afronding van de diagnostiek en de behandelplanbespreking kan de behandeling starten. Doorgaans betekent dit dat je eerst gaat stoppen met het middel. Dit is de detoxificatie of de ontgiftigingsperiode. Als dit goed is doorlopen start de psychologische interventie, vaak in combinatie met een farmacologische behandeling.

Prè-detoxificatie en detoxificatie

Tijdens de pré-detoxificatie wordt je samen met het Home Team voorbereid op het moment dat je gaat stoppen met het middel. Je behandelaar, doorgaans de verslavingsarts, geeft uitleg over de ontwenningsverschijnselen die kunnen optreden tijdens het afkicken en geeft instructies zodat de detoxificatie op een veilige manier thuis kan plaatsvinden.

Tijdens de detoxificatie is er vanuit de behandelaar veelvuldig contact met jou en je Home Team, zowel via huisbezoeken als telefonisch. Je lichamelijke en geestelijke conditie wordt nauwlettend in de gaten gehouden zodat je de detoxificatie zo soepel mogelijk kan doorlopen. Indien je teveel last krijgt van ontwenningsverschijnselen wordt dit tegengegaan met medicatie.

Gedragscognitieve interventie

De behandeling bij The Home Clinic is gebaseerd op motiverende gespreksvoering, C.R.A. (Community Reinforcement Approach) en cognitieve gedragstherapie. Afhankelijk van de ernst van de verslaving en je eigen mobiliteit wordt je hierbij aan huis bezocht of vindt de behandeling plaats in de virtuele spreekkamer. Je kunt er ook voor kiezen om naar de polikliniek te komen.

Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk bewezen techniek en helpt mensen de ambivalentie die zij voelen tegenover gedragsverandering te doorbreken.

De Community Reinforcement Approach (C.R.A.) is gebaseerd op de aanname dat het gebruik van alcohol of drugs beloningen met zich mee brengt zoals vermindering van stress of een euforisch gevoel. Deze beloningen worden binnen C.R.A. positieve bekrachtigers (positive reinforcers) genoemd. Daarentegen ontbreken voldoende beloningen om het middel niet te gebruiken. C.R.A. richt zich daarom op het ontwikkelen van zulke beloningen zodat niet-gebruiken meer belonend is dan gebruiken. Dit komt naar voren door verschillende levensgebieden te onderzoeken waaronder je carrière, je sociale relaties, de relatie binnen je gezin en het vinden van ontspannende activiteiten.

Het doel van cognitieve gedragstherapie voor verslaving is het begrijpen en veranderen van je gedrag. Je behandelaar zal je handvatten aanreiken waarbij je onder meer leert om risicosituaties te herkennen en te vermijden en meer controle te krijgen over je leven en het gebruik.

Bovenstaande technieken zijn wetenschappelijk onderbouwde interventies binnen de verslavingszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze online module.

Farmacologische behandeling

Als je gestopt bent met drank of drugs dan kun je veel last krijgen van trekaanvallen. De psycholoog zal je hierbij ondersteunen door het geven van handvatten waardoor je weerbaarheid tegen trek toeneemt. Soms kunnen trekaanvallen echter zo hevig zijn dat zij een te groot spoor trekken op jou en het succes van jouw behandeling. In dat geval kan een farmacologische behandeling uitkomst bieden. De arts schrijft hierbij medicatie voor die de trek tegengaan. Hij of zij zal je hierbij enige tijd volgen om de juiste dosering te kunnen vaststellen. Vaak dien je deze medicatie voor langere tijd te gebruiken.

Indien je hiervoor toestemming geeft wordt je huisarts bij de start en het einde van de behandeling geïnformeerd over de voortgang. Op deze manier blijft ook je huisarts betrokken bij de behandeling.

Nazorg: na de behandeling

Nadat de behandeling is afgelopen is het belangrijk om terugval te voorkomen. Daarom zal je behandelaar graag nog enige vinger-aan-de-pols contacten afspreken.

Daarnaast kun je andere mensen met soortgelijke ervaringen ontmoeten door je op te geven voor de AA-groep. Deze groep komt elke maandagavond om 19:00 uur bijeen op de polikliniek van The Home Clinic. Je kunt ook je eigen ervaring inzetten voor een nog betere zorg door je op te geven voor de Cliëntenraad.

Soms is de behandeling goed afgerond maar was aanvankelijk de ernst van de verslaving dermate hoog dat verdere begeleiding noodzakelijk is om de kans op terugval de verlagen. Dit kan eventueel bij de POH van de huisarts of bij de basis-GGZ van The Home Clinic.

Als je meer over bovenstaande wilt weten dan kun je dit bespreken met je behandelaar of contact opnemen met The Home Clinic (tel 0294 450 186).

Samenwerking

Indien je hiervoor toestemming geeft wordt je huisarts bij de start en het einde van de behandeling geïnformeerd over de voortgang van de behandeling. Daarnaast kan samenwerking met andere hulpverleners nodig zijn om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden. The Home Clinic werkt onder meer samen met andere GZ-instellingen, vrijgevestigde GZ-psychologen, psychiaters en wijkteams. Soms is samenwerking een voorwaarde voor behandeling. De regiebehandelaar zal daarom altijd het doel van de samenwerking met je bespreken en aangeven welke informatie hierbij uitgewisseld zal worden.

Uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure, intake, behandeling en onze behandelaren binnen de gespecialiseerde GGZ kun je lezen in de Folder Gespecialiseerde GGZ

The Home Clinic biedt behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ voor matige tot ernstige verslavingsproblematiek.

Gespecialiseerde GGZ

Een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met matige tot ernstige verslavingsproblematiek en is een redelijk intensieve behandeling.

The Home Clinic vindt het belangrijk dat je deze behandeling niet alleen als intensief maar vooral als positief ervaart. Het uiteindelijke doel hierbij is het vinden van perspectief. Dat is de reden dat de behandelaar gedurende de behandeling veel moeite zal doen om jouw wensen te exploreren om deze samen met jou in haalbare doelen om te zetten.

Zet de eerste stap

Bel 0294 450 186

Meld je Aan