Keep It Private

The Home Clinic biedt behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ voor matige tot ernstige verslavingsproblematiek.

Keep It Private

Binnen de Private Zorg van The Home Clinic heeft u grote invloed op de inhoud van de behandeling, de kosten en de opslag van uw medisch dossier. Tevens laat u geen medische footprint achter.

Aanmelden voor deze vorm van zorg kan alleen telefonisch. U belt dan met het algemene nummer van The Home Clinic en geeft aan dat het om een privaat traject gaat. Vervolgens neemt een specialist van The Home Clinic contact met u op.

Bel 0294 450 186

The Home Clinic geeft naast verzekerde zorg al 15 jaar private zorg. Deze zorg valt buiten de ziektekostenverzekering en wordt door cliënten uit eigen middelen gefinancierd.

Private zorg is bedoeld voor mensen die gewend zijn aan een hoge mate van dienstverlening en zich niet kunnen of willen aanpassen aan de publieke dienstverlening. Daarnaast is deze vorm van zorg bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, belang hebben bij een zeer hoge mate van geheimhouding en op geen enkele wijze informatie willen achterlaten die een vorm van behandeling kunnen aantonen.

De belangrijkste voordelen van private zorg

 • Persoonlijke behandeling op maat U ontvangt persoonlijke zorg in plaats van gestandaardiseerde procedures. Bij verzekerde zorg zijn richtlijnen en protocollen verplicht waarbij de kosten van de behandeling een belangrijke rol spelen. Daardoor kan het voorkomen dat de behandeling niet altijd op uw persoonlijke wensen en voorkeuren aansluit.
 • Keuze in de vorm van dossiervoering Uw gegevens hoeven niet verwerkt te worden in een elektronisch patiëntendossier en u bepaalt zelf of uw huisarts wordt geïnformeerd. Hierdoor vindt er geen koppeling plaats van uw aandoening met uw burgerservicenummer. U bepaalt zelf wat er met het dossier gebeurt na afloop van de behandeling.
 • Geen inzage in dossier door zorgverzekeraar of overheid Bij private zorg is uw medisch dossier veilig in tegenstelling tot verzekerde zorg omdat bij verzekerde zorg uw zorgverzekeraar of de overheid zonder overleg met u in uw dossier mag kijken.
 • Geen aanlevering van statistische gegevens aan zorgverzekeraar of overheid Er worden geen statistische gegevens verzameld over uw patiëntkenmerken en behandeling ten behoeve van de zorgverzekeraar of de overheid. Dit is binnen de verzekerde zorg wettelijk verplicht.
 • Geen koppeling met ID Uw inschrijving bij onze instelling wordt niet gekoppeld aan een burgerservicenummer of uw identiteit. We vragen in de private zorg niet naar uw identiteitspapieren. Dit is bij verzekerde zorg verplicht.
 • Geen Factuur op Naam Facturering vindt niet op naam plaats en afrekening kan contant.
 • Geen overbodige administratie Voor iedere euro ontvang u 40% meer zorg omdat dit percentage in de verzekerde zorg aan administratie wordt gebruikt die in de private zorg niet nodig is.
 • Korte doorlooptijden U kunt na één intakegesprek direct beginnen met de behandeling.
 • Aanbod van zowel duurdere als goedkopere trajecten U heeft zelf invloed op de kostprijs van de behandeling. Hierbij kunt u kiezen voor een volledige ehealth-behandeling of behandeling aan huis danwel een mix van beiden.
 • Prijsopgave voorafgaand aan behandeling U krijgt vooraf een offerte op basis van uw wensen zodat u weet wat de kosten zijn.
 • Hoge kwaliteit zorgverleners U wordt behandeld door gekwalificeerde mensen met veel ervaring.