The Home Clinic | Klachten

Thuisbehandeling van verslaving

Bel 0294 450 186 (bereikbaar ma-vr van 9:00 tot 19:00 uur)

Klachten

Niet tevreden? laat het ons horen!

The Home Clinic kan alleen betere zorg leveren door te luisteren naar wat cliënten te vertellen hebben.

The Home Clinic kan alleen betere verslavingszorg bieden door te luisteren naar wat cliënten te vertellen hebben!

Goede zorg is geen vastomlijnd gegeven maar is continu in ontwikkeling. Hierbij staat of valt goede zorg niet alleen met een inhoudelijk goed behandelprogramma maar ook met bijvoorbeeld de manier waarop cliënten bejegend worden of de snelheid waarmee gereageerd wordt op vragen van cliënten. The Home Clinic kan alleen betere zorg leveren door te luisteren naar wat cliënten te vertellen hebben. Heb je daarom tijdens je behandeling bij The Home Clinic iets waar je niet tevreden over bent dan willen we dat graag weten.

Bespreken van een klacht

Als je een klacht hebt over de behandeling of de manier waarop je bejegend bent, dan kun je dit het beste met je eigen behandelaar bespreken. Je behandelaar wil graag dat jouw behandeling succesvol verloopt en zal het graag willen weten als er rondom de behandeling knelpunten ontstaan. Je kunt voorafgaand aan het gesprek met de behandelaar om inzage van het dossier vragen als je extra informatie nodig hebt. Tevens adviseren wij je om op te schrijven wat je wilt bespreken en wat je hiermee wilt bereiken. Vaak kan in zo'n gesprek een groot deel van het probleem weggenomen worden. Lees meer over jouw rechten als cliënt in de brochure Klachtenrecht.

De rol van de klachtenfunctionaris

Als het probleem niet naar tevredenheid kan worden opgelost of als een gesprek met de behandelaar niet mogelijk is dan kun je je schriftelijk wenden tot de klachtenfunctionaris van The Home Clinic, mevrouw A. van Dijk.

Vermeld in je brief je naam, adres, datum en een omschrijving van de klacht en stuur deze naar:

The Home Clinic
t.a.v. klachtenfunctionaris
Drosthagenstraat 26A
1382 BP Weesp

Je ontvangt dan binnen 3 werkdagen een uitnodiging van de klachtenfunctionaris om de klacht verder toe te lichten in een gesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de functie om je te informeren, te adviseren en bij te staan als je een klacht hebt. Als het niet lukt om het probleem op te lossen met de klachtenfunctionaris dan kun je je (direct) wenden tot De Geschillencommissie. Je kunt zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens jou te doen.

De Geschillencommissie

Kom je er samen met de klachtenfunctionaris niet uit of ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij De Geschillencommissie. Meer informatie over de onderwerpen die de commissie behandelt en de procedure vind je op Geestelijke Gezondheidszorg | De Geschillencommissie.