Thuisbehandeling van verslaving

Bel 0294 450 186 (bereikbaar ma-vr van 9:00 tot 19:00 uur)

Anonimeit & Privacy

Als je behandeld wordt voor verslaving dan hecht je mogelijk veel aan de privacy van je gegevens

Als je in behandeling bent voor verslaving dan is anonimiteit en privacy erg belangrijk. Daarom heb je binnen The Home Clinic invloed op de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Als je in behandeling bent voor een verslaving dan is anonimiteit en privacy van groot belang. Deels wordt deze gewaarborgd omdat de behandeling aan huis plaatsvindt. Daarnaast heb je invloed op de manier waarop gegevens bij The Home Clinic uitgewisseld worden met derden.

Diagnose-informatie op de Factuur

Als je bezwaar wilt maken tegen de vermelding van diagnose-informatie op de declaratie naar je zorgverzekeraar dan is dit mogelijk. Je dient dan samen met jouw behandelaar een privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit in te vullen. Deze verklaring wordt vervolgens opgestuurd naar de verzekeraar en in je dossier opgeslagen. Een aantal zorgverzekeraars wil in dit geval ook dat je voorafgaand aan de behandeling een machtiging aanvraagt voor gespecialiseerde GGZ zonder opname. Je dient hiervoor contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie Regeling Declaratiebepalingen DBC's in de Curatieve GGZ

Electronisch Patiënten Dossier

Inzage in het dossier

Alle verslaglegging rondom de behandeling waaronder de verwijsbrief van de huisarts, de verslaglegging van de consulten en de besprekingen binnen het behandelteam, worden opgeslagen in het Electronisch Patiënten Dossier. Als je inzage wenst in dit dossier dan kun je je wenden tot de regiebehandelaar. De inzage vindt plaats in aanwezigheid van de regiebehandelaar.

Oud-cliënten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij The Home Clinic.

Opvragen van het dossier

Voor het opvragen van het dossier dien je eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen bij de regiebehandelaar. The Home Clinic rekent hiervoor een standaardvergoeding van € 22,50. Het dossier wordt overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met de regiebehandelaar.

Vernietiging van het dossier

Bij The Home Clinic kun je gebruik maken van je wettelijk recht om aan het einde van de behandeling het dossier te laten vernietigen. Indien je dit wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de regiebehandelaar.

Statistische data

The Home Clinic is verplicht om een aantal gegevens te verstrekken aan de overheid (DIS) of aan zorgverzekeraars (ROM en CQi) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden. Deze gegevens worden altijd gepseudonimiseerd aangeleverd, dat wil zeggen dat de gegevens worden omgezet naar een niet naar de persoon herleidbare code.

DIS staat voor het landelijke DBC informatiesysteem. De Nederlandse Zorgautoriteit verzamelt gegevens in dit systeem. Deze data wordt onder meer gebruikt door het ministerie van VWS voor beleidsvoering en analyse van de bekostiging en financiering van zorg, het CBS voor statistische analyses van de Nederlandse zorg en het Zorginstituut Nederland voor het beheer, de kwaliteitsverbetering, het fondsbeheer en de risicoverevening van het pakket verzekerde zorg. Voor meer informatie zie Informatiekaart DIS.

ROM staat voor Routine Outcome Measurement en CQI voor Consumer Quality Index. Voorafgaand, tijdens en aan het einde van de behandeling worden ROM-vragenlijsten afgenomen die een indicatie geven van de ernst van de klachten. Door de uitkomsten van deze vragenlijsten met elkaar te vergelijken kan het behandeleffect gemeten worden. De CQI is een patienttevredenheidsvragenlijst die patiënten aan het einde van de behandeling kunnen invullen. Beide vragenlijsten geven de instelling een belangrijke input voor de kwaliteit van zorg. Met het gepseudonimiseerd aanleveren van deze gegevens aan SBG zou de kwaliteit van zorg van verschillende instellingen met elkaar vergeleken kunnen worden, zie Stg Benchmark GGZ.

Privacy op website

Cookies

The Home Clinic kan op de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je harde schijf wordt geplaatst. Hierin worden gegevens verzameld over bijvoorbeeld de pagina's die er zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Opslag van persoonlijke gegevens

Bij het invullen van een contactformulier dien je een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt noch voor marketingdoeleinden aangewend. Tevens treft The Home Clinic de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.