Samenwerking

Indien u meer wilt weten over een eventuele samenwerking dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic voor het maken van een afspraak.

Bel 0294 450 186.

The Home Clinic is gespecialiseerd in detoxificatie en behandeling van verslaving in de thuissituatie. Om deze zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen werkt The Home Clinic nauw samen met andere betrokken zorgverleners. The Home Clinic streeft hierbij naar een formele samenwerkingsovereenkomst met huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten, buurtteams en andere zorg- en hulpverleners.

Met een overeenkomst kan de zorgverlening beter op elkaar worden afgestemd, kunnen afspraken worden gemaakt over de (informatie)overdracht en kunnen eventuele risico's in het zorgproces zoveel mogelijk worden geëlimineerd. The Home Clinic heeft de ervaring dat deze formalisering van afspraken tot betere zorg leidt en het resultaat van de behandeling ten goede komt.

Op dit moment heeft The Home Clinic al met meerdere huisartsengroepen, GZ-instellingen en andere zorgverleners een samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks komen wij bijeen om de samenwerkingsafspraken te evalueren en waar nodig te verbeteren. In ons Kwaliteitsstatuut vindt u een actueel overzicht van zorgaanbieders waarmee The Home Clinic reeds een samenwerkingsovereenkomst heeft.