Ik zoek hulp
Bel The Home Clinic

Alcoholverslaving in je relatie of gezin

Een alcoholverslaving bij één gezinslid beïnvloedt zonder uitzondering het hele gezin. Een goede behandeling van een alcoholverslaving heeft daarom de meeste kans van slagen als het hele gezin goede ondersteuning krijgt.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Effect van alcoholisme op relatie en gezin

Alcoholverslaving wordt ook wel een familieziekte genoemd omdat een alcoholverslaving bij één persoon zonder uitzondering het hele gezin beïnvloedt. Een goede behandeling van een alcoholverslaving heeft daarom de meeste kans van slagen als het hele gezin goede ondersteuning krijgt.

Iemand die verslaafd is aan alcohol wil vaak het gezin beschermen tegen de gevolgen van alcoholmisbruik door zichzelf steeds meer te distantiëren van het gezin. Ook gezinsleden kunnen reageren door samen met de alcoholverslaafde de verslaving voor anderen verborgen te willen houden. Hierdoor raakt het gezin geïsoleerd van familie, vrienden en de buitenwereld. Helaas is dit nooit een oplossing voor het probleem. Gezinsleden staan door de alcoholverslaving vaak lijnrecht tegenover elkaar waardoor ze niet in staat zijn om naast elkaar en in samenwerking het alcoholprobleem te bestrijden.

Bij The Home Clinic leren gezinsleden samen de strijd aan te gaan om de verslaving de deur uit te werken en te houden.

Invloed van alcohol op familiebetrekkingen

Alcoholmisbruik heeft het potentieel om hele families en gezinnen overhoop te halen.

Onderzoek toont aan dat gezinnen waar alcoholisme een rol speelt een slechtere emotionele binding hebben, minder goed communiceren en minder zelfredzaam zijn. Koppels waarbij minstens één persoon met alcoholisme kampt, hebben meer negatieve interacties dan koppels zonder alcoholverslaving.

Een relatie is opgebouwd uit vertrouwen, maar veel mensen met een alcoholverslaving liegen of zoeken de oorzaak van problemen buiten de verslaving. Veel mensen met een alcoholverslaving ontkennen de hoeveelheid die wordt gedronken of de problemen die ontstaan door het drinken. Met name de afbreuk van het vertrouwen en het schijnbaar afwezig zijn van zelfreflectie schaadt de relaties en zet partners en gezinsleden tegenover elkaar.

Het gedrag van iemand met een verslaving is vaak niet navolgbaar voor andere gezinsleden. Dit kan sterke emotionele conflicten opleveren waardoor het gedrag van diegene met een verslaving nog onvoorspelbaarder kan worden.

Binnen The Home Clinic leren gezinsleden hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen deze negatieve spiraal en om te gaan met bovengenoemde problemen.

Relatieproblemen en alcohol

Drugsmisbruik, inclusief alcoholmisbruik, is één van de belangrijkste redenen waarom stellen een relatietherapeut zoeken.

Alcoholproblemen worden in verband gebracht met minder relatiegeluk en is een belangrijke oorzaak voor scheidingen. Conflicten kunnen onder invloed van alcohol buitenproportioneel oplopen. Alcohol heeft ook een negatieve impact op het seksleven van beide partners.

Binnen The Home Clinic is er speciaal aandacht voor de partners van alcoholverslaafden. Zij krijgen de gelegenheid om in vertrouwelijke individuele sessies hun verhaal met een therapeut te delen. Hierbij staat voorop wat er moet gebeuren om het vertrouwen en geluk in de relatie weer terug te brengen.

Opvoedproblemen en alcohol

Opvoeden is een zware taak. Alcoholverslaving kan ouders emotioneel impulsief en onstabiel maken.

Opvoedingsvaardigheden bij ouders met een alcoholverslaving nemen af naarmate de alcoholverslaving vordert omdat de vaardigheden om problemen op te lossen worden aangetast. Ouders met een alcoholverslaving hebben meer de neiging om op inconsistente manieren kinderen op te voeden met daardoor gemengde en onduidelijke signalen. Daarnaast bestaat het probleem dat het hoge alcoholgebruik binnen het gezin als normaal wordt beschouwd waardoor het risico van alcoholgebruik op jonge leeftijd bij de kinderen toeneemt.

Kinderen van alcoholverslaafde ouders hebben vaak een relatief eenzaam en verborgen leven. Ouders doen meestal erg hun best om kinderen buiten het probleem van verslaving te houden, maar hierbij bestaat het gevaar dat er geen plek is waar zij hun verhaal kunnen vertellen. Binnen het programma van The Home Clinic wordt in overleg met ouders deze mogelijkheid geboden.

Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of vraag een telefonisch adviesgesprek aan bij The Home Clinic, tel 0294 450 186. Als je dit wenst kan het anoniem.

Ontwikkeling van kinderen bij alcoholverslaafde ouders

Kinderen die opgroeien bij alcoholische ouders hebben meer school- en ontwikkelingsproblemen dan kinderen zonder alcoholische ouders.

Echtscheiding, ruzie met soms verbale agressie, sterk wisselend opvoedingspatroon, maar ook ouderlijke angst en depressie als gevolg van alcoholisme in het gezin kunnen het emotionele functioneren van een kind belemmeren en tot psychische stoornissen leiden.

Volwassen kinderen van alcoholisten kunnen later moeite hebben met het vormen van duurzame relaties.

Binnen The Home Clinic is er de mogelijkheid om kinderen die tegen de volwassen leeftijd aanlopen te betrekken bij de therapie. Het kunnen meewerken aan het herstel van hun ouders uit een verslaving kan van levensbelang zijn voor hun eigen gezonde ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.helpmijndierbareisverslaafd.nl of neem contact op met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Het effect van alcohol op de financiële situatie van een gezin

De meeste gezinnen ondervinden (dreigende) economische problemen door verlies van baan of dreigend faïllissement van een bedrijf, bekeuringen, verlies van rijbewijs etc.

Veel van de cliënten bij The Home Clinic zijn in de financiële problemen gekomen door een verstoorde werk-gezin balans. Niet zelden wordt alcohol gebruikt als doping om onrealistische werkprestaties neer te zetten.

Binnen ons programma is er veel aandacht voor het herstel van werk en vrije tijd, maar ook persoonlijke management zoals grenzen stellen, omgaan met perfectionisme en omgaan met werkdruk.

Alcohol en huiselijk geweld

Het gebruik van alcohol en zeker alcoholverslaving kan de relatie flink onder druk zetten.

Ook indirecte consequenties van het alcoholgebruik zoals financiële en opvoedingsproblemen dragen bij aan de stress. Al deze factoren kunnen een bijdrage leveren aan huiselijk geweld. Vormen van huiselijk geweld naar andere gezinsleden die veel voorkomen bij alcoholverslaving zijn:

 • Beledigende of commanderende opmerkingen
 • Fysiek geweld
 • Vernederende acties of uitspraken
 • Intimiderende opmerkingen of handelingen
 • Chantage of manipulatie

Het is niet geheel duidelijk of alcohol de oorzaak is van huiselijk geweld of een risicofactor. Alcoholverslaving kan de impulsbeheersing sterk beïnvloeden. Dit is een van de verklaringen dat bovenstaande vormen van geweld volledig kunnen verdwijnen als een persoon voor zijn alcoholverslaving wordt behandeld.

Een belangrijke valkuil is dat huiselijk geweld vaak sluipend begint en de grenzen steeds verder worden verlegd. Het slachtoffer blijft, vaak tegen beter weten in, geloven in het gezonde deel van de partner waar hij of zij aan het begin van de relatie mee is begonnen. De ervaring binnen The Home Clinic is dat het meeste huiselijk geweld stopt als ook de alcohol stopt.

Als de bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en betrek professionele hulp van buiten. Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Ben je dader of slachtoffer van huiselijk geweld en wil je dat dit verandert, ga een gesprek aan met je huisarts of ga naar www.veiligthuis.nl. Je kunt ons ook bellen voor advies, tel 0294 450 186.

Belangrijke stappen als huiselijk geweld in je relatie of gezin speelt

 1. Twijfel niet
 2. Vraag direct professionele steun
 3. Neem iemand in vertrouwen
 4. Ga het gesprek aan
 5. Bescherm jezelf of het gezin door vroeg en resoluut in te grijpen
0294 450 186

Als gezin hulp zoeken bij alcoholgerelateerde problemen

Problemen veroorzaakt door alcoholisme en alcoholverslaving lossen zichzelf niet op. Meestal is de betrokkenheid van andere gezinsleden dan belangrijk om de oorzaken van problemen te vinden en gezonde oplossingen te ontwikkelen. Zij zijn vaak een goede aanvulling op professionele therapeuten.

De therapeut is er voor de onafhankelijke analyse en advies en de gezinsleden vullen aan met kennis over de persoon, de gezinscultuur en het interpreteren van de soms minimale signalen. Gezinnen mogen binnen The Home Clinic rekenen op een volledige aanpak die niet alleen gericht is op een individu, maar die uitgaat van het leven waar iemand deel van uit maakt.

Als iemand behandeling van alcoholverslaving weigert

Soms weigert de persoon met alcoholverslaving behandeling te zoeken. Families van alcoholisten zijn bijvoorbeeld niet in staat om hun geliefden te overtuigen om behandeling te zoeken, omdat de persoon blijft volhouden dat er geen probleem speelt of vindt dat hij nog geen duidelijke gevolgen van zijn verslaving ervaart.

Wat kun je doen als iemand behandeling weigert?

In de meeste gevallen spelen er 2 aspecten:

 1. Iemand heeft een verkeerd beeld van verslavingszorg waardoor hij of zij behandeling niet ziet zitten.
 2. Iemand schaamt zich zodanig voor het label 'verslaafd' dat hij of zij er niets van wil weten.

Als iemand niet goed weet wat verslavingszorg inhoudt is er meestal sprake van een verouderd beeld. Mensen hebben het idee dat een bezoek aan een (poli-)kliniek noodzakelijk is waar andere verslaafden in de wachtkamer zitten. Voor veel mensen is dit een schrikbeeld en de reden om geen hulp te zoeken. Hiervoor kan The Home Clinic uitkomst bieden omdat mensen dan thuis met hun eigen gezinsleden een behandeling kunnen ontvangen. Veel mensen staan wel open voor deze vorm van zorg.

Als iemand een uitgesproken hekel heeft aan het label 'verslaafd' dan is dit ook vaak gekoppeld aan een negatief beeld. Als een persoon hierdoor behandeling uit de weg gaat, geef hem dan het voordeel van de twijfel en label het probleem anders, zoals 'doseringsprobleem' of 'bijna verslaafd'. Hierdoor wordt het vaak makkelijker om voor behandeling te kiezen.

Ga samen de strijd aan

Alcoholverslaving binnen je relatie of gezin? Zet de eerste stap naar hulp.

0294 450 186
alcohol hunkering

Wat kan The Home Clinic betekenen?

Naast detoxificatie en behandeling van diegene met een alcoholverslaving komen de relatie- en gezinsproblemen die veroorzaakt zijn door de alcoholverslaving volledig aan bod.

Belangrijke gezinsonderwerpen tijdens de behandeling

 • Volledige openheid over de verslaving: inzicht in de verslaving en de problemen die hiermee samenhangen is een belangrijk deel van de behandeling. Samen met de cliënt gaat de behandelaar op zoek naar manieren waarop de cliënt open durft te zijn over zijn of haar verslaving. Dit betreft onder meer openheid over de gebruikshoeveelheid, gevoelens van trek en hunkering en wanneer iemand een terugval heeft.
 • Volledige openheid over de problemen rondom verslaving: openheid betekent ook dat er vrij gecommuniceerd moet kunnen worden over de problemen die hebben bijgedragen aan de verslaving en de problemen die zijn veroorzaakt door de verslaving. Doel hierbij is niet om te confronteren maar om samen tot gerichte oplossingen te komen om daarmee een langdurig herstel te realiseren.
 • Verbetering van communicatie en conflicthantering: een goede manier van communiceren kan bijdragen aan meer openheid en meer begrip voor elkaar binnen het gezin. Indien nodig kan hier ook mee geoefend worden.
 • Partners en gezinsleden kunnen betrokken worden in gezamenlijke sessies met de cliënt: ze leren hoe ze de cliënt kunnen ondersteunen tijdens de detox maar ook hoe ze verder in de behandeling samen met de cliënt kunnen werken aan een sober bestaan, vrij van alcohol.
 • Individuele sessies: in de individuele sessies voor de partner en de gezinsleden kunnen zij hun eigen problemen rondom verslaving bespreken. Hier leren zij hoe zij hun eigen grenzen kunnen bewaken en die van de gezinsleden die afhankelijk van hen zijn.