Ik zoek hulp
Bel The Home Clinic

Cannabisverslaving in je relatie of gezin

Behandeling van een cannabisverslaving heeft de grootste kans op succes als naast de persoon die controleverlies heeft over het blowen ook de partner en het gezin goede ondersteuning krijgen.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Effect van cannabisverslaving en blowen op relatie en gezin

Cannabisverslaving komt het meest voor bij jonge mensen tot ca 30 jaar. Veelvoorkomende problemen bij cannabisverslaving zijn dan ook bij minderjarigen die verslaafd zijn en opvoedingsproblemen veroorzaken bij de ouders of bij volwassen gebruikers die cannabis roken en hierdoor eenzaam zijn of relatieproblemen hebben en hun rol als vader of moeder niet kunnen volbrengen.

Iemand die verslaafd is aan het blowen, vertoont vaak geïnhibeerd gedrag. Bij geïnhibeerd gedrag is iemand niet meer in staat initiatief te nemen of plannen door te zetten. Ook anderen zijn vaak niet in staat iemand met een cannabis­verslaving te bewegen tot enige actie of dit kost op zijn minst veel moeite. Door deze inhibitie komt alles tot stilstand zoals emotionele ontwikkeling, investeringen in de relatie, halen van diploma's of het nemen van carrière-stappen. Er rust over het algemeen niet veel taboe op het roken van een joint en in de beginfase heeft het gezin of de relatie dan ook niet veel last van het cannabisgebruik. Bij het voortschrijden van het gebruik krijgt het cannabisgebruik steeds meer impact op het gezin. Het blowende gezinslid wordt steeds meer gezien als het passieve vijfde wiel en relaties raken uitgeput.

Uiteindelijk is er met de cannabisverslaafde persoon geen goede emotionele binding meer mogelijk. Zowel diegene met een verslaving als ook de personen daaromheen kunnen ongelukkig en depressief worden. Er ontstaan conflicten en spanningen met als gevolg dat het roken van cannabis toeneemt. De relatie, het gezin en diegene met het cannabis gebruik gaan het negatieve gedrag steeds meer aanpassen rondom de verslaving. Een situatie die zonder professionele ondersteuning vaak moeilijk is te doorbreken.

Bij behandeling is het belangrijk om juist de onderlinge negatieve relaties die tijdens de verslaving zijn ontstaan te doorbreken omdat anders een terugval groot is. Behandeling van een cannabisverslaving heeft de grootste kans op succes als naast de persoon die controleverlies heeft over het blowen ook de partner en het gezin goede ondersteuning krijgen. Bij een behandeling binnen The Home Clinic leren partners of gezinsleden om naast elkaar te gaan staan in de strijd tegen cannabisverslaving in plaats van tegenover elkaar.

Invloed van cannabis op familie­betrekkingen

Cannabisverslaving zet mensen emotioneel op slot waardoor ze niet voldoende kunnen meedraaien in een relatie of in het gezin.

Cannabismisbruik zorgt voor meer stress, minder kwaliteit van leven en het gezin of de relatie kan minder goed tegenslag hanteren. Onderzoek toont aan dat gezinnen met problemen rondom het gebruik van cannabis meer kans hebben op scheiding, relatiebreuk en problemen met de opvoeding van kinderen.

Relaties hebben emotionele interactie nodig die in de loop van de tijd verandert als de relatie of het gezin langer bestaat en gezinsleden meer volwassen worden. Door het gebruik van cannabis stagneert de mentale ontwikkeling zodanig dat het gedrag en de emotie niet meer passen bij de huidige leeftijd. Hierdoor kunnen mensen met een cannabisverslaving in de problemen komen omdat ze verantwoordelijkheden en taken die bij hun leeftijd horen niet aankunnen.

Uiteindelijk ontstaat er een negatieve spiraal waarin het gezinslid met een cannabis­verslaving al snel gelabeld wordt als 'onverantwoordelijk', 'incompetent' en 'onbetrouwbaar' in de rol van partner, opvoeder of werknemer. De defensieve houding van de verslaafde als gezinsleden hem of haar aanspreken op verantwoordelijkheden en het verband leggen met het cannabisgebruik dragen tevens mee aan de negatieve ontwikkeling binnen het gezin.

Er worden van beide kanten vaak pogingen ondernomen om de verstoorde relaties te herstellen, maar telkens weer komt het gedrag dat hoort bij een cannabisverslaving om de hoek kijken. Binnen het programma van The Home Clinic leren gezinsleden om te gaan met gedrag dat bij een verslaving hoort en dit anders te labelen waardoor ze beschermd zijn tegen de negatieve impact hiervan.

Relatie­problemen door cannabis

Cannabismisbruik is een belangrijke reden waarom stellen hulp zoeken bij een relatietherapeut.

Cannabis wordt vooral gebruikt door jonge mensen waardoor met name jonge stellen worden getroffen door dit probleem. Naarmate een relatie vordert stellen partners andere eisen aan elkaar. Als een van de partners overmatig blowt ontstaan er problemen omdat deze dan niet kan voldoen aan de veranderende eisen. De niet gebruikende persoon krijgt te maken met een passieve partner, die weinig verantwoordelijkheid aan kan, de aandacht niet kan verdelen over verschillende taken waardoor naast het werk geen andere activiteiten worden ondernomen, emotioneel niet investeert in de relatie en slechte seksuele prestatie levert.

Cannabis is vaak verantwoordelijk voor het niet tot ontwikkeling komen van een volwassen relatie en bijvoorbeeld onvervulde kinderwens. Veel cannabisverslaafden doen pogingen om te minderen of om te stoppen, maar dit kan binnen de relatie voor extra problemen zorgen. Bij het stoppen van cannabis kunnen woede-aanvallen en snel prikkelbaar gedrag ontstaan. De eerst zo passieve partner kan veranderen in een snel opvliegerig en verbaal agressief persoon. Niet zelden is dit voor partners de druppel om de relatie te verbreken.

Door opnieuw te gaan blowen kan snel de vrede worden hersteld maar wordt diegene met de verslaving bang om een nieuwe stoppoging te wagen. In deze fase is het belangrijk om snel professionele hulp te gaan zoeken. Er kan dan ondersteuning worden geboden bij het afkickproces waarna de relatie weer kan worden hersteld.

Binnen The Home Clinic is er veel aandacht voor de partner. Er wordt gelegenheid geboden om in vertrouwelijke individuele sessies het verhaal met een therapeut te delen en te werken aan de eigen weerbaarheid. Hierbij staat voorop om het geluk bij beide partners, het vertrouwen en de ontwikkeling in de relatie weer terug te brengen.

Opvoedproblemen bij cannabis­verslaafde kinderen

Als ouder kun je problemen bij de opvoeding ervaren wanneer een minderjarige cannabis gebruikt en hierdoor onhandelbaar gedrag vertoont.

Afnemende schoolprestaties, niet kunnen nemen van initiatief, geen daginvulling en sociaal isolement zijn de belangrijkste problemen die worden gezien bij minderjarige cannabisgebruikers. De negatieve effecten van het blowen beginnen vaak in de late puberteit of de beginnende adolescentie waarbij het jonge gezinslid tevens gedrag vertoont die bij deze ontwikkelingsfase past. Hierdoor is het soms moeilijk om te bepalen wat normaal is en wat bij de cannabis verslaving hoort, zie Kenmerken pubertijd en adolescentie en symptomen cannabisverslaving.

Veel blowen kan een alarmsignaal zijn maar hoeft niet meteen te betekenen dat iemand verslaafd is. Veel jonge mensen experimenteren met drugs, maar dit hoeft niet direct gelabeld te worden als verslaving. Raakt iemand steeds verder af van sociaal contact en stagneert hij of zij op meerdere gebieden voor langere tijd dan is professionele hulp belangrijk om in eerste instantie de juiste diagnose te stellen.

The Home Clinic behandelt alleen cliënten van 18 jaar en ouder. Via de huisarts en het WMO-loket van de lokale gemeente kunnen jongere kinderen naar gespecialiseerde instellingen worden verwezen.

Ontwikkeling van kinderen bij cannabis­verslaafde ouders

Kinderen opvoeden in combinatie met cannabis is niet goed mogelijk. Ouders kunnen door overmatig gebruik van cannabis of verslaving emotioneel onbetrouwbaar worden.

Veel blowen ondermijnt het inschattingsvermogen, onderdrukt intelligentie, vermindert incasseringvermogen en zorgt ervoor dat er geen tot nauwelijks initiatief wordt ondernomen. Het zijn precies deze kwaliteiten die hard nodig zijn bij het opvoeden van kinderen. Verder zorgt cannabis ervoor dat de emotie vlak is tijdens het gebruik en onberekenbaar wordt als er minder wordt geblowd. Hierdoor kunnen kinderen niet voorspellen hoe ouders reageren, iets dat nodig is voor een veilige hechting.

De kwaliteit van opvoeden neemt verder af als er meer geblowd wordt en als er een cannabisverslaving ontstaat. Vooral alleenstaande ouders zijn kwetsbaar om in een verslaving terecht te komen.

Veel ouders voelen feilloos aan dat een opvoeding te kort schiet en doen op eigen initiatief stoppogingen. Bij een te snelle afbouw of onvoldoende begeleiding kunnen kinderen dan worden blootgesteld aan opvliegerige en verbaal agressieve ouders en inconsistente patronen van opvoeden.

Kinderen van verslaafde ouders hebben het zwaar. Ze kunnen niet zomaar met hun problemen aankloppen bij anderen omdat er een taboe op de verslaving heerst. Ze hebben vaak een relatief eenzaam en verborgen leven en ervaren meer psychische klachten dan kinderen die in een gezin zonder verslaving opgroeien.

Binnen het programma van The Home Clinic worden kinderen, mits dit mogelijk is en in overleg met de ouders, betrokken bij de behandeling. Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of vraag een telefonisch adviesgesprek aan bij The Home Clinic, tel 0294 450 186. Als je dit wilt kan het anoniem.

Het effect van een cannabisverslaving op de financiële situatie

Secundaire effecten van de cannabisverslaving kunnen uiteindelijk leiden tot financiële problemen.

Over het algemeen zullen niet veel gezinnen in de financiële problemen komen door het kopen van cannabis. Cannabis is redelijk betaalbaar en veel mensen kweken zelf een plant die met een goede oogst maanden kan voorzien in voldoende drugs. Anders ligt dit voor de secundaire effecten.

Cannabis haalt initiatief en creativiteit uit mensen en zorgt voor concentratie- en geheugenproblemen. Door deze drugs gaan veel carrières en talent verloren. Veel mensen met een cannabisverslaving verliezen hun baan door slechte prestaties en te laat komen. Het opnieuw vinden van een baan lukt niet met deze verslaving. Mensen kunnen zich er eenvoudigweg niet toe zetten. Daarnaast geeft overmatig cannabisgebruik een slecht verzorgd uiterlijk wat niet mee helpt bij een eerste sollicitatiegesprek.

Mensen die zich bij The Home Clinic melden met een cannabisverslaving zijn vaak onzeker in nieuwe menselijke contacten. Binnen het programma van The Home Clinic is daarom veel aandacht voor sociale vaardigheden waaronder het aangaan van nieuwe contacten. Hier is ook ruimte om te kijken naar sollicitatievaardigheden en het creëren van een positief zelfbeeld.

Cannabisverslaving en huiselijk geweld

Tijdens het gebruik van cannabis is er doorgaans geen sprake van agressie. Mensen die blowen zijn eerder passief. Bij het minderen of stoppen met cannabis kan echter een tegenovergestelde effect optreden.

Mensen die afkicken van een cannabisverslaving zijn snel prikkelbaar, hebben een kort lontje tot fors verbaal en soms fysieke agressie. Agressie bij het stoppen met cannabis komt voor de gezinsleden of partner vaak geheel onverwacht omdat ze gewend zijn aan het wat passieve gezinslid.

Vormen van huiselijk geweld naar andere gezinsleden die veel voorkomen bij cannabisverslaving zijn:

  • Snel geïrriteerd
  • Onredelijke discussies
  • Geen kritiek kunnen incasseren
  • Geen vermogen tot zelfreflectie
  • Manipulatief gedrag
  • Verbale agressie
  • Fysiek geweld

Gezinsleden moeten rekening houden dat bovengenoemde symptomen lang kunnen aanhouden, zie ook Wat kan de omgeving verwachten bij het afkicken van cannabis?

Het afwijkende gedrag verdwijnt uiteindelijk waarna ook de relaties in het gezin kunnen herstellen.

Als bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en neem contact op met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Als één van je ouders aan cannabis verslaafd is

Kinderen van verslaafde ouders hebben het zwaar. Je kunt immers niet zomaar met je problemen aankloppen bij een ander omdat er een taboe op de verslaving heerst.

Als dit bij jou speelt, aarzel dan niet en neem contact met ons op of kijk bij Kopstoring.

0294 450 186
Cannabis in het gezin

Hoe herken je als ouder een cannabis­verslaving bij je kind?

Veel jonge mensen hebben wel eens geblowd. Niet ieder kind ontwikkelt echter een cannabisverslaving. Soms is het ook moeilijk om normaal gedrag dat hoort bij de adolescentie of de pubertijd te onderscheiden van afwijkend gedrag dat mogelijk wijst op verslaving. Toch zijn er belangrijke verschillen. Onderstaande tabel verduidelijkt deze verschillen.

Kenmerken van de puberteit of adolescentie en symptomen van cannabisverslaving

Let op: Als je kind cannabis gebruikt en je herkent één van de signalen die kunnen wijzen op een cannabisverslaving dan hoeft er nog geen sprake te zijn van een verslaving. Het gaat altijd om meerdere signalen en het effect daarvan op iemand zijn of haar leven.

Normale ontwikkeling behorend bij pubertijd of adolescentie
Meer extreem gedrag dat kan wijzen op cannabisverslaving

1

Verandering van eetpatroon op verschillende vlakken
Extreme vreetbuien van zoetigheid

2

Verandering van slaappatroon, veel uitslapen zonder verstoring van het functioneren
Verstoring van het dag-nachtritme zodanig dat het functioneren vastloopt

3

Oppositioneel gedrag, discussie opzoeken
Extreme woede-aanvallen die dreigend kunnen zijn

4

Teruggetrokken gedrag
Sociale isolatie of eenzijdig contact met andere cannabisgebruikers

5

Onzeker
Depressief en/of angstig

6

Experimenteren met drugs en drank op incidentele basis
Obsessief gebruik van cannabis

7

Emotionele ontwikkeling past bij de toenemende leeftijd
Emotionele ontwikkeling stagneert, gedrag past bij een jongere leeftijd

8

Nieuwsgierig, ontdekkend
Geen interesse in andere zaken

9

Experimenteren met seks en intermenselijke relaties
Weinig tot geen seksuele interesse en niet in staat tot experimenteren met intermenselijke relaties

10

Gewichtstoename passend bij de ontwikkeling
Extreme gewichtstoename of afname

Als gezin hulp zoeken bij cannabisgerelateerde problemen

Veel blowen en een cannabisverslaving zet gezinsleden lijnrecht tegenover elkaar. De verstoorde relaties zijn niet ten einde op het moment dat iemand stopt met blowen. Daarom is het van groot belang om naast de verslaving ook de gezinsrelaties te herstellen en mensen te leren hoe ze naast elkaar kunnen staan om het blowen buiten de deur te houden. Binnen The Home Clinic worden daarom partner en/of gezinsleden intensief betrokken bij een traject. Samen strijden tegen een verslaving betekent anders naar zaken kijken, anders communiceren en een gezamenlijke toekomst plannen. De verslaving kan altijd weer de kop op steken.

Het doel van een behandeling bij The Home Clinic is dat mensen uiteindelijk zonder cannabis verder kunnen, mede door de gezinsrelaties te herstellen en samen te leren hoe je terugval kunt voorkomen en wat je samen kunt doen als er wel een terugval is.

blowen

Heb je een partner of gezinslid met cannabisverslaving?

Bij The Home Clinic helpen we je om samen met je gezin de cannabis de deur uit te werken.

0294 450 186