Direct Hulp
Bel The Home Clinic

Cocaïneverslaving in je relatie of gezin

Cocaïneverslaving heeft een grote impact op je relatie en het gezin. Iemand die aan cocaïne is verslaafd kan emotioneel een sterke verandering laten zien. Het gezin lijkt langzaam maar zeker met een ander persoon samen te leven.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Effect van cocaïneverslaving op relatie en gezin

Iemand die verslaafd is aan cocaïne vertoont vaak gedrag wat niet direct aan druggebruik wordt toegeschreven omdat gezinsleden niet bekend zijn met de symptomen van het gebruik. Het gezin past zich aan, aan het 'depressieve' of 'overwerkte' gezinslid. Deze aanpassing kan leiden tot sociale isolatie, spanningen, ruzie, relatie- en opvoedingsproblemen. Veel partners en gezinsleden van cocaïneverslaafden personen hebben klachten van depressie en zijn ongelukkig.

Je kunt het gedrag herkennen van iemand met een cocaïneverslaving, zie Herkennen van cocaïneverslaving.

Veel gezinnen die geraakt zijn door de gevolgen van cocaïnegebruik hebben een gedrag ontwikkeld die, ook al is de drugs gestopt, de negatieve interactie tussen de gezinsleden in stand houdt. Het is belangrijk om de ingesleten gedragspatronen die tijdens de verslaving zijn ontstaan af te leren omdat dit de kans op een terugval verkleint. Behandeling van een cocaïneverslaving heeft de grootste kans op succes als de partner of het gezin ook goede ondersteuning krijgt. Behandeling binnen The Home Clinic biedt veel aandacht aan dit aspect.

Invloed van cocaïne op familiebetrekkingen

Cocaïnemisbruik heeft het vermogen om hele families en gezinnen overhoop te trekken.

Onderzoek toont aan dat gezinnen met problemen rondom het gebruik van cocaïne een slechtere emotionele binding hebben, meer wantrouwend zijn, minder goed tegenslag kunnen hanteren en meer geïsoleerd zijn.

Relaties hebben als basis vertrouwen, maar veel mensen met een cocaïneverslaving liegen over hun onverklaarbare afwezigheid en uitgaven. De defensieve houding van de verslaafde als de gezinsleden op zoek gaan naar de waarheid in combinatie met het gebrek aan verantwoordelijkheid en loyaliteit naar het gezin zetten de relaties sterk onder druk. Uiteindelijk ontstaat er een situatie waarbij het gezin aan de ene kant en de verslaafden aan de andere kant een volledig gescheiden leven leiden in hetzelfde huis.

Er worden van beide kanten veel pogingen ondernomen om de verstoorde relaties te herstellen, maar telkens weer komt het gedrag dat hoort bij een cocaïneverslaving naar boven waardoor alle herstel verloren gaat. Dit gedrag is vaak voor de andere gezinsleden niet te volgen.

Binnen The Home Clinic leren gezinsleden om te gaan met gedrag dat bij een verslaving hoort en hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen de negatieve impact hiervan.

Relatieproblemen door cocaïnemisbruik

Verslaving waaronder cocaïnemisbruik is een belangrijke reden waarom stellen hulp zoeken bij een relatietherapeut.

Cocaïne geeft veel relatieproblemen, vooral bij jonge stellen die vaak in beginsel niet afkeurend staan tegenover recreatief gebruik van cocaïne. Naarmate de relatie zich verder ontwikkelt zijn het vaak de mannelijke partners die moeite hebben de drugs achter zich te laten.

Cocaïne is vaak een belangrijke factor bij het niet tot ontwikkeling komen van een volwassen relatie en bijvoorbeeld onvervulde kinderwens. Er is een sterk verband tussen cocaïnegebruik en verbroken relaties.

Cocaïnegebruik zorgt ervoor dat de gebruikers een verstoord inschattingsvermogen hebben en een gebrek aan impulsbeheersing. Dit kan leiden tot buitensporige conflicten met gebrek aan zelfreflectie van de gebruiker. Daarnaast zijn er door de verstoorde impulsbeheersing vaak seksuele problemen en is er een verhoogde kans op vreemdgaan.

Binnen The Home Clinic is er speciaal aandacht voor de partners. Zij krijgen gelegenheid in vertrouwelijke individuele sessies hun verhaal met een therapeut te delen. Hierbij staat voorop wat er moet gebeuren om het geluk bij de partner en het vertrouwen in de relatie terug te brengen.

Opvoedproblemen en het gebruik van cocaïne

Kinderen opvoeden in combinatie met cocaïne is niet goed mogelijk. Opvoeding vraagt een goed inschattingsvermogen, men moet kunnen incasseren, tegenslag kunnen verwerken en beheerst in verbale conflicten kunnen blijven. Een zware taak.

Bij het gebruik van cocaïne worden alle bovengenoemde vaardigheden negatief beïnvloed. Hierdoor kunnen ouders emotioneel impulsief en onstabiel worden. Hun opvoedingsvaardigheden nemen af ??naarmate het misbruik van de cocaïne vordert. Kinderen worden blootgesteld aan opvliegerige ouders en inconsistente patronen van opvoeden.

Kinderen van verslaafde ouders hebben het zwaar. Ze leiden vaak een relatief eenzaam en verborgen leven en hebben meer klachten van depressie en angst dan kinderen zonder verslaafde ouders.

Binnen het programma van The Home Clinic worden kinderen, mits dit mogelijk is en in overleg met de ouders, betrokken bij de behandeling.

Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of vraag een telefonisch adviesgesprek aan bij The Home Clinic, tel 0294 450 186. Als je dit wilt kan het anoniem.

Ontwikkeling van kinderen bij cocaïneverslaafde ouders

Kinderen die opgroeien bij verslaafde ouders hebben meer school- en ontwikkelingsproblemen dan kinderen zonder ouders met verslaving.

Echtscheiding, ruzie met soms verbale agressie, sterk wisselende opvoedingspatronen, maar ook psychologische problemen ten gevolge van het cocaïnegebruik zoals angst en depressie kunnen het emotionele functioneren van een kind belemmeren. Volwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met verslaving kunnen later moeite hebben met het vormen van duurzame relaties en hebben zelf ook grotere kans om verslaafd te raken.

Binnen The Home Clinic is er de mogelijkheid om personen die tegen de volwassen leeftijd aanlopen te betrekken bij de therapie. Het kunnen meewerken aan het herstel van hun ouders uit een verslaving kan van levensbelang zijn voor hun verdere gezonde ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.helpmijndierbareisverslaafd.nl of bel met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Het effect van een cocaïneverslaving op de financiële situatie

Cocaïne is in financiële zin in staat volledige gezinnen en bedrijven economisch ten onder te laten gaan.

Eén gram cocaïne kost gemiddeld 50 euro. Mensen die verslaafd zijn kunnen meerdere grammen per week of zelfs per dag gebruiken. Daar komt de secundaire schade van het gebruik van deze drugs door verlies van baan of dreigend faillissement van een bedrijf bij.

Veel mensen die zich bij The Home Clinic melden met een cocaïneverslaving zijn ondernemer of maken deel uit van een branche waar het leveren van hoge prestaties belangrijk is. Binnen het programma van The Home Clinic is veel aandacht voor hoe je weerstand kunt bieden tegen hoge mentale druk van buitenaf zonder drugsgebruik.

Cocaïneverslaving en huiselijk geweld

Cocaïnegebruik staat berucht om de verbale en soms fysieke agressie die het gebruik kan oproepen.

Agressie komt met name op de voorgrond te staan als een gebruiker stopt na een aantal uren cocaïnegebruik en de werking van de drugs begint af te nemen. Iemand komt dan in de zogenaamde crash terecht. In deze fase is er weinig nodig om iemand agressief te maken. Dit gebeurt ook bij mensen die normaal gesproken niet agressief zijn.

Vormen van huiselijk geweld naar andere gezinsleden die veel voorkomen bij cocaïneverslaving zijn:

  • Verbale agressie
  • Fysiek geweld
  • Vernederende acties of uitspraken
  • Intimiderende opmerkingen of handelingen
  • Chantage of manipulatief gedrag

Mensen in een crash slapen en eten veel en vertonen afwijkend gedrag. Na 1 tot 2 dagen komt de persoon weer tot zich zelf. Veel partners herkennen de crash in eerste instantie niet omdat ze de symptomen van een cocaïneverslaving niet kennen en zoeken de oorzaak vaak bij henzelf.

De ervaring binnen The Home Clinic is dat het agressieve gedrag meestal stopt als ook de cocaïne niet meer wordt gebruikt.

Als bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en neem contact op met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Als gezin hulp zoeken bij cocaïnegerelateerde problemen

Problemen veroorzaakt door cocaïne en cocaïneverslaving lossen zichzelf niet op en oplossingen voor gezinsproblemen vereisen meestal de betrokkenheid van gezinsleden. Gezinsleden kunnen helpen om de oorzaak van de problemen te herkennen en gezonde oplossingen te ontwikkelen. Zij zijn vaak een onmisbare aanvulling op de professionele therapeut. De therapeut is er voor de onafhankelijke analyse en advies en de direct betrokkenen vullen aan met kennis over de persoon en de soms minutieuze signalen.

Gezinnen mogen binnen The Home Clinic rekenen op een aanpak die niet alleen gericht is op een individu, maar die uitgaat van de gehele context waar iemand deel van uit maakt waaronder het gezin.

coke snuiven

Herken je jezelf of een dierbaar iemand in bovenstaande?

The Home Clinic biedt direct hulp en behandeling. Meld je vandaag nog aan

0294 450 186