Direct Hulp

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Verslaving

Bij verslaving gaat recreatief gedrag geleidelijk over in ongecontroleerd gebruik. Hierbij wordt dwangmatig alcohol of drugs gebruikt ondanks negatieve consequenties. Op deze pagina vind je informatie over oorzaken en gevolgen van verslaving.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Snelle feiten Verslaving

Alcohol

 • Gebruik Nederlanders in afgelopen jaar: 80%
 • Diagnose afhankelijkheid of misbruik: ca. 478.000
 • Zoekt hulp met alcohol als primaire verslaving: 29.374

Tabak

 • Gebruik Nederlanders in afgelopen jaar: 23%
 • Aantal zware rokers (meer dan 20 sigaretten per dag): ca. 480.000
 • Zoekt hulp met tabak als primaire verslaving: 809

Kalmerings- of slaaptabletten

 • Gebruik Nederlanders in afgelopen jaar: 11%
 • Diagnose afhankelijkheid of misbruik: ca. 57.000
 • Zoekt hulp met kalmerings- of slaapmiddelen als primaire verslaving: 581

Cannabis

 • Gebruik Nederlanders in afgelopen jaar: 7%
 • Diagnose afhankelijkheid of misbruik: ca. 69.500
 • Zoekt hulp met cannabis als primaire verslaving: 10.816

Cocaïne

 • Gebruik Nederlanders in afgelopen jaar: 2%
 • Diagnose afhankelijkheid of misbruik: onbekend
 • Zoekt hulp met cocaïne als primaire verslaving: 7.295

Bron: Trimbos

Alcohol, cannabis en kalmerings- of slaapmiddelen worden gerekend tot de dempende of verdovende middelen.

Cocaïne en tabak behoren tot de stimulantia en zijn oppeppende drugs.

Als er een vermoeden bestaat van drugs- of alcoholgebruik in het verkeer kan de politie een speekseltest laten uitvoeren. Is de uitslag positief dan kan de politie bloed afnemen om aan te tonen wat het gehalte van de stof in het bloed is.

Als er onder invloed is gereden dan kan er een boete of straf opgelegd worden en kan er een rijgeschiktheidskeuring volgen bij het CBR.

Alcohol is opgenomen in de Drank- en Horecawet. In deze wet staan regels voor het verkopen van drank met 0,5% alcohol of meer. Zo mag alcohol alleen verkocht worden aan volwassenen (18 jaar en ouder). Daarnaast is er een aantal regels voor het personeel op de werkplek waar alcohol wordt verkocht.

Tabak valt onder de tabakswet. Dit betekent dat tabak in Nederland is toegestaan onder een aantal voorwaarden. Het mag alleen verkocht worden aan volwassenen en jongeren ouder dan 16 jaar, reclame voor tabak is verboden, er moeten waarschuwingsteksten op de verpakking staan en het mag alleen in een beperkt aantal winkels verkocht worden.

In Nederland is het in bezit hebben van of het handelen in cannabis of cocaïne verboden volgens de Opiumwet. Dit betekent dat het bezit van cannabis of cocaine wettelijk gezien strafbaar is. Ook veel slaap- of kalmeringsmiddelen waaronder benzodiazepinen zijn opgenomen in de Opiumwet vanwege de kans of misbruik en verslaving.

Wat is Verslaving?

Verslaving kan ontstaan door het herhaaldelijk nemen van alcohol of drugs, maar ook door herhaalde activiteiten die een effect hebben op het beloningscentrum van de hersenen. Voor de uitkomst maakt het geen verschil of het om het gebruiken van een middel gaat of het repeteren van bepaald gedrag.

Verslaving in welke vorm dan ook is dwangmatig gedrag dat gezondheid, carrière en relatie in gevaar brengt en in het ergste geval kan leiden tot volledige maatschappelijk teloorgang.

Bij een verslaafd persoon vindt er een onomkeerbare verandering van het brein plaats. Dit is met name bij middelengebruik zoals alcohol of drugs. Echter, ook bepaald gedrag zoals gokken kan deze veranderingen in de hersenen veroorzaken en leiden tot een verslaving.

Invloed van drugs en alcohol op hersenen

Verslaving aan alcohol of drugs begint met een positieve ervaring. De beloning of het plezier die mensen ervaren bij het gebruiken van alcohol of drugs neemt echter bij langdurig gebruik door aanpassingen in de hersenen geleidelijk af. Hierdoor wil iemand steeds meer gebruiken. Door verdere aanpassingen in de hersenen kan een persoon niet meer stoppen met het gebruik omdat iemand zich dan geestelijk en lichamelijk slecht voelt bij minderen op stoppen. Gebruik van alcohol of drugs is nu een obsessie en de verslaving wordt het belangrijkste in het leven van de verslaafde.

Zowel aangeboren als omgevingsfactoren verhogen de kans dat iemand die voor de eerste keer alcohol of drugs gebruikt uiteindelijk verslaafd raakt.

Meld je aan

Soorten verslaving

Verslaving kan gedrags- of middelengerelateerd zijn. Een intense hunkering en emotionele behoefte met fysieke drang kenmerkt beiden. Er zijn nog meer overeenkomsten tussen gedrag- en middelgerelateerde verslaving maar gedragsverslaving heeft over het algemeen minder fysieke kenmerken dan de middelgerelateerde verslaving. Wetenschappers hebben nog veel discussie over de overeenkomsten en verschillen tussen de symptomen en de gevolgen van deze tweedeling.

Middelen verslaving

Drugs en alcohol zijn verslavende middelen die de manier veranderen waarop het lichaam, met name de hersenen, omgaan met communicatie en informatie verwerken. Langdurig drugsgebruik veroorzaakt fysieke veranderingen in de hersenen die leiden tot een drugsverslaving. Verschillende stoffen die in de drugs aanwezig zijn beïnvloeden het lichaam anders.

Stimulerende middelen, zoals tabak, cocaïne of amfetaminen, stimuleren de hersenen en het zenuwstelsel en veroorzaken een verhoogde alertheid. Remmende middelen zoals benzodiazepinen vertragen de activiteit in de hersenen en het zenuwstelsel en veroorzaken ontspanning. Hallucinogenen, zoals LSD en XTC, verstoren drastisch de manier waarop de hersenen en het zenuwstelsel communiceren, waardoor hallucinaties kunnen ontstaan.

Een behandeling voor drugs- of alcoholverslaving is afhankelijk van welk soort middel wordt gebruikt, hoe lang, wie het gebruikt en hoe zijn of haar leven er uitziet. Een behandeling voor verslaving is altijd een proces toegespitst op een individu.

Alcoholverslaving

Alcoholverslaving wordt ook alcoholisme of een stoornis in alcoholgebruik genoemd. Het is een van de meest voorkomende verslavingen in de wereld.

Naar schatting zijn er in Nederland 850.000 mensen met problematisch alcoholgebruik. Alcoholverslaving is aan de orde als iemand regelmatig teveel drinkt, waardoor schade of stress wordt veroorzaakt.

  Verschillende vormen van problematisch drinken:
 • Alcoholafhankelijkheid en -misbruik: Ooit door professionals gebruikt als twee afzonderlijke diagnoses binnen alcoholverslaving. Bij alcoholafhankelijkheid heeft iemand lichamelijke afkickverschijnselen, bij alcoholmisbruik is dit niet het geval. Tegenwoordig vallen beiden stoornissen onder de term problematisch alcoholgebruik.
 • Binge-drinken: Bij binge-drinken worden dagen van niet tot weinig drinken afgewisseld met dagen waarin excessief wordt gedronken. Dit is bijvoorbeeld als iemand doordeweeks niet drinkt en in het weekend grote hoeveelheden.
 • Zwaar drinken: Er is sprake van zwaar drinken als iemand meer dan 5 keer per maand 5 drankjes drinkt.

Drugsverslaving

Hoewel er in Nederland geen actieve handhaving is zijn drugs wettelijk verboden middelen. Dit betekent dat drugsgebruik is verboden en dat er niet in drugs mag worden gehandeld.

De drugs veroorzaken een, door de gebruiker gewenste, kortstondige verstoring in de hersenen. Hierdoor ervaart de gebruiker een verandering van waarneming van de werkelijkheid of gevoelens van ontspanning en geluk.

De kortstondige veranderingen zijn over het algemeen niet schadelijk maar de lange termijn effecten veroorzaken wel ongewenste en blijvende schade in de hersenen en andere organen in het lichaam. Deze veranderingen dragen bij aan de effecten van verslaving.

De meest voorkomende drugsverslavingen in Nederland zijn Cocaïneverslaving en Cannabisverslaving. Drugs zoals XTC, speed en heroïne worden in veel mindere mate gebruikt

Medicijnverslaving

Zelfs wanneer medicijnen worden gebruikt zoals voorgeschreven, kan het gebruik van medicijnen leiden tot een medicijnverslaving.

Geneesmiddelen op recept zijn goedgekeurde medicijnen die worden gebruikt om symptomen van ziekten en andere medische aandoeningen te behandelen. Wanneer geneesmiddelen echter langdurig worden gebruikt of op een andere manier dan voorgeschreven door de arts, dan neemt de kans op het ontwikkelen van een medicijnverslaving drastisch toe.

  Voorgeschreven medicijnen die verslaving kunnen veroorzaken:
 • Opioïden zoals Oxycodon of Fentanyl
 • Benzodiazepine zoals Diazepam, Xanax, Oxazepam, Temazepam
 • Stimulantia zoals Ritalin, Dexamphetamine

In Nederland is er op dit moment veel discussie door de drastische toename in het gebruik van Oxycodon.

Gedragsverslaving

Net als bij drugs kan bepaald repeterend gedrag korte gevoelens van geluk of euforie geven. Op de lange termijn kan dit ervoor zorgen dat een persoon de controle over zijn acties verliest.

Mensen die lijden aan een gedragsverslaving ervaren symptomen die vergelijkbaar zijn met die van drugsverslaafden, zoals hunkering, het steeds meer nodig hebben, het terugtrekken uit het sociale leven en terugval waardoor een persoon gevangen raakt in de verslaving. Gedragsverslaving komt veel voor in combinatie met een alcohol- of drugsverslaving.

The Home Clinic biedt behandeling voor mensen met een gedragsverslaving in combinatie met een alcohol- of drugsverslaving. De alcohol- of drugsverslaving staat hierbij op de voorgrond.

  Veel voorkomende gedragsverslavingen:
 • Seks
 • Gokken
 • Kopen
 • Eten
 • Gamen

Verslaving met andere stoornissen

Veel mensen met een verslaving hebben onderliggende psychische problemen en andersom. Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere verslavingen tegelijkertijd. Zo kan iemand tegelijkertijd lijden aan een alcohol- en drugsverslaving en een psychische stoornis.

Het is vaak punt van discussie of iemand met een psychische stoornis een grotere kans heeft op verslaving of dat een verslaafd persoon vatbaarder is voor een psychische stoornis. Bij een behandeling dient echter altijd zowel de verslaving als de psychische stoornis behandeld te worden.

psychiatrie

Veel voorkomende psychische problemen of stoornissen bij verslaving

 • Angst
 • Depressie
 • Schizofrenie
 • PTSS
 • Eetstoornis
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsstoornis

Hoe herken je verslaving?

Verslaving kan ieder mens anders beïnvloeden. De zichtbare en onzichtbare symptomen van verslaving verschillen en zijn afhankelijk van de drugs die worden gebruikt. Echter, elke vorm van verslaving wordt gekenmerkt door een obsessief of dwangmatig gebruik van een middel of bezigheid. Dit zorgt ervoor dat een persoon zich anders gedraagt met een negatief effect op de persoon zelf en zijn of haar omgeving. Een verslaafd iemand kan bijvoorbeeld meer risicovol gedrag gaan vertonen, reguliere activiteiten worden verwaarloosd en er ontstaan problemen met persoonlijke relaties. Verder kan ook het uiterlijk veranderen van iemand die verslaafd is.

Uiteindelijk zijn het vaak de directe naasten van een verslaafde die zich zorgen maken en aan de bel trekken.

Verslaving in je relatie of gezin
Lees meer over

Symptomen van verslaving

Fysiek

Als iemand drugs gebruikt dan is dit fysiek op verschillende manieren te herkennen. Bij een vermoeden op drugsgebruik en verslaving helpt het om de symptomen te herkennen. Dit is voor elk middel anders maar er zijn enkele overeenkomsten.

 • Symptomen tijdens gebruik: deze symptomen hebben primair te maken met de werking van een middel en varieert van kalmerend en ontspannend naar energiek en oppeppend. Bij cocainegebruik heeft iemand bijvoorbeeld een verhoogd energieniveau en lijkt onvermoeibaar. Bij ontspannende middelen zoals alcohol of cannabis is iemand langzaam, lang van stof en kan verliefd tot klef gedrag vertonen.
 • Symptomen na uitwerking van het middel: als een drug uitwerkt treedt er bijna altijd een tegenovergestelde reactie op. Extreme vermoeidheid, depressiviteit of een verhoogde agitatie kunnen bijvoorbeeld symptomen zijn van een crash nadat cocaïne is uitgewerkt. Bij alcohol en cannabis is iemand juist snel opgefokt, ongeduldig en kan afstandelijk en onrustig gedrag vertonen.
 • Symptomen bij overdosering: overdosering kan bij bepaalde (combinatie van) middelen zeer gevaarlijk zijn. Flauwvallen, acute ademhalingsproblemen of hartproblemen zijn bijvoorbeeld enkele symptomen van overdosering.
 • Symptomen van langdurig drugsmisbruik en verslaving: toegenomen tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid zijn veel voorkomende symptomen van verslaving. Andere lichamelijke symptomen zijn onder meer verminderde energie en afgenomen vermogen om te focussen. Deze zijn afhankelijk van het middel dat wordt gebruikt. Verslaving kan ook problemen met de bloeddruk, hartslag en geheugen veroorzaken.

Psychologisch en emotioneel

Mensen met een verslaving hebben vaak een slechte geestelijke gezondheid.

Mensen met een verslaving lijden, voelen zich vaak eenzaam en geïsoleerd uit het leven. Ze verliezen interesse in hobby's en activiteiten die ze ooit leuk vonden en verbreken of verwaarlozen relaties met vrienden en familie. Gevoelens van verdriet, eenzaamheid en wanhoop komen vaak voor.

Een persoon die aan een verslaving lijdt, verliest zijn persoonlijke doelen en ambities. Mensen met een verslaving leiden vaak een saai leven. Verder veroorzaakt hun gedrag pijn en leed bij familie en vrienden.

Verslaving kan bestaande psychische stoornissen verergeren of nieuwe stoornissen veroorzaken. Onder meer depressie en angst komen veel voor bij mensen met een verslaving en zelfmoordcijfers zijn hoog onder verslaafden.

Sociaal en maatschappelijk

Of het nu gaat om het kopen van drugs, gokken of dwangmatig winkelen, de meeste mensen met een verslaving komen in financiële problemen.

Daarnaast ontstaat er een onvermogen om een ??betrouwbaar inkomen te verdienen. Mensen die alcohol of drug misbruiken of dwangmatig gedrag vertonen, kunnen misschien nog een tijd op het werk of op school functioneren, maar uiteindelijk worden hun prestaties slechter naarmate hun verslaving vordert.

Verslaafden vertonen vaak risicovol gedrag. Ze kunnen stelen om hun verslaving te ondersteunen, onder invloed van drugs een ongeluk krijgen of een ziekte oplopen door bijvoorbeeld riskant seksueel gedrag.

Herken de symptomen Fysiek Psycho logisch Maatschap pelijk

Tolerantie versus verslaving

Bij sommige mensen die een middel herhaaldelijk gebruiken kan er tolerantie ontstaan. Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van een verslaving. Tolerantie verwijst naar een fysieke aanpassing van het lichaam, waarbij iemand steeds meer middelen of drugs nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Tolerantie is daarmee wel een kenmerkend symptoom van verslaving, maar een verhoogde tolerantie betekent niet altijd dat iemand verslaafd is. Tolerantie komt bijvoorbeeld ook voor bij bepaalde voorgeschreven medicatie.

Bij tolerantie kan er ook sprake zijn van een fysieke afhankelijkheid. Er kunnen dan ontwenningsverschijnselen optreden als iemand plotseling stopt met een middel.

Wat is een hoog functionerende verslaafde?

Hoog functionerende verslaafden zijn mensen die aan een drugs- of gedragsverslaving lijden, maar nog steeds in staat zijn om op een hoog niveau te presteren op het werk en binnen hun eigen sociale netwerk. Hoog functionerende verslaafden zijn echter, ondanks het schijnbaar goed functioneren, gevangen in een obsessie voor het gebruik. Ze kunnen de verslaving langer volhouden, omdat ze minder snel de gevolgen van verslaving zoals financiële of gezondheidsproblemen ondervinden.

Oorzaken van verslaving

fysiek genetisch omgeving

Op het eerste gezicht wordt verslaving veroorzaakt door fysieke veranderingen in de hersenen waardoor het lichaam naar bepaalde stoffen of gedrag verlangt en negatief reageert wanneer het dit niet ontvangt.

Echter, op een dieper niveau zien we dat genetische en omgevingsrisicofactoren een belangrijke bijdrage leveren aan verslaving.

Genetische risicofactoren

Verslaving doet soms in hele families zijn vernietigende werk. Er zijn meer dan 100 genetische eigenschappen ontdekt die iemands risico op verslaving verhogen. Ze variëren van genen die van invloed zijn op de manier waarop iemand lichamelijk op een stof reageert tot genen die dwangmatig en risicovol gedrag beïnvloeden.

Omgevingsrisicofactoren

Omgevingsfactoren spelen bijna net zo'n grote rol bij verslaving als genetische factoren. Kinderen die zijn grootgebracht in een risicovolle omgeving, bijvoorbeeld gezinnen waar drugs- of alcoholgebruik vaak voorkomt of de stress hoog is, hebben meer kans om later in hun leven een verslaving te ontwikkelen. Daarnaast kunnen mensen die worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen een verslaving ontwikkelen.

Behandeling van verslaving

Een verslaving kan effectief worden behandeld. Het is hierbij belangrijk dat ook eventuele bestaande psychische problemen en stoornissen worden mee behandeld. Behandelingen op maat helpen in de eerste fase de symptomen van het afkicken te verlichten. Vervolgens leren mensen nieuw gedragstechnieken om zonder verslaving te kunnen leven en worden ze geholpen zich voor te bereiden op een nieuwe fase in hun leven. Een behandeling voor verslaving begint dus bijna altijd met een medische fase met een detox en medische behandeling van de voorkomende psychische aandoeningen en symptomen. Hierna begint het psychologische traject. Eerst kickt het lichaam af en daarna de geest.

Online behandeling van Verslaving
Lees meer over

Herstel

Herstel is een langdurige inspanning voor mensen met een verslaving. Het begint met de overgang van de behandeling naar het zelf verder gaan. In deze eerste, voor sommige mensen, spannende periode worden altijd nazorgafspraken gemaakt om op de professional te kunnen terugvallen op moeilijke momenten. Daarnaast worden al tijdens de behandeling handvaten meegegeven voor een zinvol leven zonder verslaving en gericht op herstel.

Preventie

Terugval kan worden voorkomen. Omgevingsfactoren kunnen het risico op herhaald drugsmisbruik, dwangmatig gedrag en verslaving verhogen maar bij een goed behandelprogramma worden er stappen ondernomen om dat risico te verminderen.

Het vermijden van situaties met een verhoogd risico, het verminderen van stress en inzicht in het begrip verslaving en wat het met je brein doet, kunnen hierbij voorkomen dat iemand terugvalt.

Online behandeling

Onze programma's zijn specifiek ontwikkeld voor de online behandeling van verslaving aan huis en gaan veel verder dan een ambulante behandeling met bezoek aan een poli-kliniek. De programma's zijn toegesneden op de specifieke behoeften van de cliënt en is gericht op de lange termijn. Om dit waar te kunnen maken worden gezinsleden betrokken bij de behandeling en leren hoe zij de verslaafde kunnen helpen zonder hun eigen grenzen uit het oog te verliezen. Indien nodig kan de detoxificatie aan huis plaatsvinden door monitoring op afstand met zonodig meerdere contactmomenten per dag. Bijkomende psychische problemen worden gelijktijdig aangepakt. Dit verhoogt de kans om te stoppen met drugs of alcohol en het handhaven van soberheid op de lange termijn.

The Home Clinic biedt behandelingen voor alcoholverslaving, cocaineverslaving, cannabisverslaving en medicijnverslaving.

verslaving

Online behandeling voor verslaving

Wij helpen je door de moeilijke momenten, zonodig meerdere keren per dag.

0294 450 186