Ik zoek hulp
Bel The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Onze online behandeling voor verslaving onderscheidt zich door onze persoonlijke benadering en snelheid. Afhankelijk van in hoeverre je de controle kwijt bent door de verslaving en wat de impact is op je leven kun je bij The Home Clinic terecht binnen de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Waarom Online Therapie?

Met de Online Therapie van The Home Clinic kunnen onze therapeuten je van begin tot einde van de behandeling ondersteunen op momenten dat jij het nodig hebt. Afspraken vinden plaats in de online spreekkamer, waar je je therapeut, zonodig meerdere keren per dag, ziet en spreekt. Hierbij kunnen jullie gebruik maken van digitaal materiaal en instructiefilmpjes om de behandeling verder te ondersteunen. Last but not least: The Home Clinic heeft nauwelijks wachttijd, dus je kunt direct starten met de behandeling.

Meerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat Online Therapie minstens even effectief is als de reguliere ambulante therapie op een polikliniek. Wat maakt Online Therapie echter zo aantrekkelijk tegenover ambulante therapie?

Voordelen van Online Therapie tegenover ambulante behandeling

 • Jij en je therapeut zien en spreken elkaar op reguliere basis, zonodig meerdere keren per dag, in de online spreekkamer;
 • Op moeilijke momenten hebben we de mogelijkheid om de behandeling te intensiveren;
 • Behandeling is mogelijk vanaf elke plek die je wenst en waar jij je comfortabel voelt;
 • Als je dit wilt kunnen gezinsleden eenvoudig uitgenodigd worden in een consult;
 • De behandeling is minder stigmatiserend omdat je niet naar een plek hoeft die geassocieerd wordt met verslaving.
Meld je aan

Hulp zoeken voor je verslaving

Als je hulp zoekt voor je verslaving dan is de eerste stap om contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je naar The Home Clinic verwijzen voor een intake. Bij een lichte verslaving met weinig impact op andere delen van je leven zal de huisarts je verwijzen naar de basis GGZ van The Home Clinic. Bij ernstiger problematiek waarbij er meer impact is op je leven of als er psychologische problemen meespelen vindt er een verwijzing plaats naar onze gespecialiseerde GGZ. Wij kunnen je vervolgens snel hulp bieden. Als je je aanmeldt bij The Home Clinic krijg je binnen één werkdag een online vragenlijst en aansluitend wordt er een afspraak gemaakt voor een online intakeconsult. Hierna bepaal je zelf of je verder wil.

Belangrijke redenen waarom mensen hulp zoeken bij verslaving

 • Ongerustheid over het gebruik
 • Relatieproblemen?of problemen in het gezin
 • Lichamelijke klachten?of zorgen daarover
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Problemen op het werk of op school
 • Onder druk van anderen, waaronder de partner, ouders of kinderen

Online Behandeling

The Home Clinic is volledig gespecialiseerd in de online behandeling van verslaving. Tijdens deze intensieve behandeling leer je thuis, juist op de plek waar alle verleiding aanwezig is, beheersing en controle te vinden over je verslaving. The Home Clinic behandelt mensen met een alcoholverslaving, cocaineverslaving, cannabisverslaving en medicijnverslaving of benzodiazepineverslaving.

Afhankelijk van de ernst van de verslaving duurt de behandeling bij The Home Clinic 3 tot 6 maanden, soms langer. Deze behandeling bestaat uit een aantal fasen en start met de intake. Deze intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zonodig nog sneller.

0294 450 186
Intake Detox Psycho- logisch traject Nazorg

De intake

De intake is bedoeld om informatie te verzamelen over hoe vaak en hoeveel je gebruikt. We willen je leren kennen en het verhaal horen over hoe en waarom het zover is gekomen. Daarnaast willen we graag weten of er psychologische of lichamelijke problemen zijn waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de behandeling. Hierbij zal afgewogen moeten worden of deze problemen samen met de verslaving behandeld moeten worden of juist niet.

Tijdens de intake vragen we wat je wilt bereiken met de behandeling. Deze vraag gaat niet alleen over het stoppen met een middel maar betreft ook aspecten die in het huidige leven niet goed gaan zoals binnen je relatie of op het werk. Als laatste is het belangrijk te weten wat de motivatie en beweegredenen zijn om hulp te zoeken.

Iedereen leeft ergens voor of heeft drijfveren om zijn of haar eigen leven zin te geven. Binnen een behandeling gaan we op zoek naar deze drijfveren omdat deze jou de kracht geven om tegen je verslaving te knokken. Hierbij geven de 6 motivatie-stadia van verslaving ons veel inzicht.

Veranderen gaat niet zomaar. Hier gaat een heel proces aan vooraf van twijfel, afwachten, beslissen maar dan toch weer niet.

Een goede hulpverlener (h)erkent deze ambivalentie van een verslaafd iemand en sluit hierop aan.

Motivatiestadia van verslaving

Veranderen gaat niet zomaar. Vaak gaat hier een lang proces aan vooraf. Dit geldt ook wanneer je verslaafd bent en wilt stoppen met drugs of alcohol. Prochaska en Diclemente hebben dit proces bij een verslaving verdeeld in 6 veranderstadia:

1. Voor stadium 2. Overweging 3. Beslissing 4. Verandering 5. Consolidatie 6. Terugval
 1. Voorstadium: de betrokkene beseft nog niet of ontkent dat er een verslaving is. In deze fase is er meestal onvoldoende commitment in een behandeling.
 2. Overweging: de betrokkene erkent dat hij of zij een verslaving heeft maar is nog niet bereid tot verandering. Het veranderingsproces in deze fase is gericht op bewustwording.
 3. Beslissing: in deze fase staat het nemen van de beslissing om te stoppen met drugs of alcohol centraal en de betrokkene zoekt actief hulp voor de verslaving.
 4. Verandering: de betrokkene neemt voortdurend stappen om verder te komen in het proces. Hij of zij neemt actief deel aan programma's om de verslaving achter zich te laten.
 5. Consolidatie: de betrokkene zal in deze fase de veranderingen integreren in zijn leven en in zijn persoonlijkheid. Ondersteunende gesprekken en terugvalpreventie samen met een ondersteunend netwerk zijn van groot belang ter voorkoming van terugval.
 6. Terugval: terugval is een belangrijk onderdeel van het veranderingsproces. Als een terugval goed wordt opgepakt dan kan de betrokkene en zijn of haar familie leren hiermee om te gaan zodat deze in de toekomst voorkomen kan worden. De verandering wordt dan echt bestendigd.

Intake

De intake bestaat uit een persoonlijk gesprek met je (regie-)behandelaar. Daarnaast zullen we je vragen om een standaard vragenlijst in te vullen. Dit kan eventueel worden aangevuld met aanvullend diagnostisch bloedonderzoek en/of een lichamelijk onderzoek op onze polikliniek in Weesp of Voorschoten of één van onze samenwerkingspartners elders in Nederland.

De intake is nodig om te kunnen beoordelen welke zorg voor jou de meest passende zorg is. Aan de hand van deze informatie kunnen we samen met jou een behandelplan opstellen waarin alle doelen van de behandeling worden beschreven.

Na afronding van de diagnostiek en de behandelplanbespreking kan de behandeling starten. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij dit behandelplan, het moet jouw plan zijn! De behandelaar zal daarom veel moeite doen om jouw wensen in haalbare doelen om te zetten. Omdat deze behandeldoelen tijdens de behandeling kunnen veranderen, zal het behandelplan ook met regelmaat worden geëvalueerd.

Behandelplan

Het behandelplan wordt samen met jou opgesteld. In dit behandelplan vind je onder meer de doelen terug die met jou zijn opgesteld, de verwachte behandelduur en welke behandelaren betrokken worden bij de behandeling.

Samenwerking en informatie-uitwisseling met je huisarts

Het is belangrijk dat je huisarts goed op de hoogte blijft van de voortgang van de behandeling. Als er onverwacht lichamelijke of psychische problemen ontstaan waarbij andere specialismes nodig zijn dan kunnen we samen met je huisarts snel de juiste hulp inschakelen.

We zullen je daarom toestemming vragen om je huisarts tijdens de behandeling te mogen informeren. Je huisarts krijgt dan minimaal een bericht bij de start en het einde van de behandeling. Daarnaast kan samenwerking met andere hulpverleners nodig zijn om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden. The Home Clinic werkt onder meer samen met andere GZ-instellingen, vrijgevestigde GZ-psychologen, psychiaters en wijkteams. Soms is samenwerking een voorwaarde voor behandeling. De regiebehandelaar zal hierbij altijd het doel van de samenwerking met je bespreken en aangeven welke informatie uitgewisseld zal worden.

Thuisdetox

Detoxificatie van alcohol of drugs

Tijdens de detox word je online ondersteund bij het ontgiften van je verslaving. Je behandelaar monitort je voortdurend op afstand via de digitale detox-module en heeft regelmatig contact om eventuele ontwenningsverschijnselen goed in de gaten te houden en waar mogelijk helpen te verminderen.

Het detoxprogramma wordt per individu samengesteld en is onder meer afhankelijk van de ernst van de verslaving en het middel dat je gebruikt. Niet alle mensen met een verslaving hebben een detox nodig. Doorgaans bestaat de detox uit de volgende componenten:

Prè-detoxificatie

Tijdens de prè-detoxificatie word je samen met het Home Team voorbereid op het moment dat je gaat stoppen met het middel.

Voordat je kunt starten met de detox vindt er een inventarisatie plaats om te kunnen beoordelen of je fit genoeg bent voor een detox aan huis. Hierbij wordt ook bekeken of mensen uit je omgeving je kunnen ondersteunen tijdens de detox. Als zij hiertoe bereid zijn dan worden zij opgenomen in het Home Team.

Vervolgens zal je behandelaar je informeren over de ontwennings­verschijnselen die kunnen optreden tijdens het afkicken en ontvang je instructies zodat de detox op een veilige manier thuis kan plaatsvinden. We zullen ook samen met jou oefenen met de metingen die tijdens de detox worden gedaan.

De afspraken rondom de detox worden in een detoxplan vastgelegd.

Detox

De periode waarin je daadwerkelijk zal afkicken of stoppen met alcohol of drugs is de detox.

Tijdens de detoxificatie is er vanuit de behandelaar veelvuldig contact met jou en je Home Team, zowel via online beeldbelconsulten als telefonisch. Dit kan meerdere keren per dag zijn afhankelijk van het verloop van de detox en de ernst van de verslaving.

Het kan zijn dat we je vragen om de eerste dagen van de detox thuis te blijven. Dit kan ook gelden voor leden van het Home Team. Dit is afhankelijk van het middel en de ernst van de verslaving.

De eerste dagen van de detox zijn belangrijk want hier wordt duidelijk hoe hevig of mild de detox zal verlopen.

Medische ondersteuning

Als je tijdens de detox last krijgt van ontwennings­verschijnselen dan kunnen deze onderdrukt worden met medicijnen.

De ontwennings­verschijnselen worden tijdens de detox regelmatig gemonitord door de verslavingsarts. Als je teveel last krijgt van deze ontwennings­verschijnselen dan kan je arts medicatie voorschrijven of de medicatie verhogen.

Na de detox kun je last krijgen van trek of hunkering. Als deze trek te hevig wordt kunnen medicijnen helpen om de trek tegen te gaan.

Therapie

Onze online interventies

The Home Clinic biedt verschillende online interventies afhankelijk of er behandeld wordt voor alcoholverslaving, cocaineverslaving, cannabisverslaving of medicijnverslaving. Afspraken vinden plaats in de online spreekkamer, waar je je therapeut, zonodig meerdere keren per dag, ziet en spreekt. Hierbij kun je gebruik maken van digitale hulpmiddelen en instructiefilmpjes en digitale vragenlijsten om de behandeling verder te ondersteunen.

Bij deze behandeling wordt ook rekening gehouden met de achtergrond en de context waarin de verslaving zich afspeelt omdat het stoppen met alcohol of drugs uiteindelijk veel invloed zal hebben op het leven van iemand en zijn of haar omgeving.

De behandeling is opgebouwd uit een aantal bestaande technieken, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze effectief zijn voor de behandeling van verslaving.

Technieken die worden gebruikt tijdens de behandeling

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk bewezen techniek en helpt mensen de ambivalentie die zij voelen tegenover gedragsverandering te doorbreken.

Veel mensen die willen stoppen met alcohol of drugs voelen ambivalentie of tweestrijd bij het maken van de beslissing. Aarzelen bij een beslissing, hoe verstandig deze beslissing ook lijkt, is een normale menselijke reactie en een natuurlijke fase in elk veranderingsproces.

Aarzelen kan zo hardnekkig zijn dat je niet tot concrete stappen komt. Bij motiverende gespreksvoering helpt jouw behandelaar jou in dit proces.

Community Reinforcement Approach (C.R.A.)

C.R.A. is gebaseerd op de aanname dat het gebruik van alcohol of drugs beloningen met zich mee brengt zoals vermindering van stress of een euforisch gevoel.

De beloningen die je ervaart door het gebruik van alcohol of drugs worden binnen C.R.A. positieve bekrachtigers (positive reinforcers) genoemd. Daarentegen ontbreken voldoende beloningen om het middel niet te gebruiken. C.R.A. richt zich daarom op het ontwikkelen van zulke beloningen zodat niet-gebruiken meer belonend is dan gebruiken. Dit komt naar voren door verschillende levensgebieden te onderzoeken waaronder je carrière, je sociale relaties, de relatie binnen je gezin en het vinden van ontspannende activiteiten.

Cognitieve gedragstherapie voor verslaving

Het doel van cognitieve gedragstherapie voor verslaving is het begrijpen en veranderen van je gedrag.

Je behandelaar zal je handvatten aanreiken waarbij je onder meer leert om risicosituaties te herkennen en te vermijden en meer controle te krijgen over je leven en het gebruik.

Existentiële analyse

Bij existentiële analyse kijken we naar de onderliggende oorzaken van je verslaving.

Veel mensen zijn de richting of bestemming in hun leven kwijt. Ze kunnen hierdoor erg ver van zichzelf af komen te staan en zelfs in een identiteitscrisis terechtkomen. Soms kan aan een verslaving ook een psychiatrische stoornis ten grondslag liggen. Bij de existentiële analyse willen we je helpen richting te geven aan je leven.

Medische begeleiding

Medische begeleiding

Tijdens de behandeling bij The Home Clinic is er altijd snel de beschikking over een arts ter voorkoming van terugval en tegengaan van hunkering. Deze arts is een KNMG-erkende verslavingsarts.

Als je start met een behandeling binnen The Home Clinic vindt er tijdens de intake een medische screening plaats. Als deze medische screening hiervoor aanleiding geeft wordt de intake uitgebreid met een labonderzoek of een lichamelijk onderzoek. Met dit onderzoek kunnen we een inschatting maken of je fysiek voldoende fit bent om een online behandeling te kunnen starten en welke medische begeleiding eventueel nodig zal zijn tijdens de behandeling.

Bij een detox zal de verslavingsarts je lichamelijke conditie monitoren. Als de ontwenningsverschijnselen te hevig worden kan je verslavingsarts medicatie voorschrijven om deze te onderdrukken.

Als je stopt met alcohol of drugs kunnen na verloop van tijd ook andere symptomen optreden. Bij sommige vormen van verslaving kun je bijvoorbeeld last krijgen van gevoelens van angst of depressie en je kunt last krijgen van een hevige trek of hunkering. De psycholoog zal je hierbij ondersteunen door het geven van handvatten om beter met deze gevoelens om te gaan. Soms kunnen de symptomen echter zo hevig zijn dat zij een te groot spoor trekken op jou en het succes van jouw behandeling. In dat geval kan een farmacologische behandeling uitkomst bieden. De arts schrijft hierbij medicatie voor die deze symptomen tegengaan. Hij of zij zal je hierbij enige tijd volgen om de juiste dosering te kunnen vaststellen. Vaak dien je deze medicatie voor langere tijd te gebruiken.

Biopsychosociaal

Behandeling van bijkomende problematiek

Veel mensen met een verslaving hebben onderliggende psychische problemen en andersom. Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere verslavingen tegelijkertijd.

Bij veel vormen van verslaving kunnen onderliggende psychische problemen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de verslaving en andersom. Bij de behandeling van je verslaving dienen deze onderliggende problemen mee behandeld te worden. Indien mogelijk wordt dit door The Home Clinic zelf opgepakt. Het kan ook zijn dat The Home Clinic een samenwerking aangaat met een andere instelling of specialist zodat we gezamenlijk jou de beste behandeling kunnen bieden.

Partner en Gezin

Partner en gezin

De partner en leden van het gezin kunnen opgenomen worden in het Home Team. Door de vorming van dit Home Team kunnen jouw gezinsleden direct aan jouw herstel bijdragen.

Uit onderzoek is gebleken dat het betrekken van de partner of leden uit het gezin de prognose van een behandeling en dus de kans op succes veel groter maakt.

Het doel van het Home Team is tweeledig. Enerzijds leren de Home Team leden hoe zij jou blijvend kunnen motiveren en ondersteunen. Zij ondersteunen je tijdens de detox waardoor deze makkelijker gaat en tijdens de psychologische interventie kunnen zij samen met jou plannen maken om bijvoorbeeld de kans op terugval te verkleinen. Soms is hierbij ook gedragsverandering van de leden van het Home Team noodzakelijk. Anderzijds krijgen Home Team leden de gelegenheid om de problemen die zij zelf ervaren rondom de verslaving te bespreken.

Doel van dit programma is om uiteindelijk een zelfstandig werkend team te creëren dat zonder hulpverlening verder kan.

Nazorg

Nazorg en advies

Nadat de behandeling is afgelopen is het belangrijk om terugval te voorkomen. Daarom zal je behandelaar graag nog enige vinger-aan-de-pols contacten met je willen afspreken.

Als je andere mensen met soortgelijke ervaringen wilt ontmoeten dan kun je je opgeven voor de online THC groep. Deze groep komt op een vast tijdstip bijeen en soms ontmoeten ze elkaar op de polikliniek van The Home Clinic.

Als je meer over bovenstaande wilt weten dan kun je dit bespreken met je behandelaar of contact opnemen met The Home Clinic (tel 0294 450 186).

online behandeling

Online Thuisbehandeling

The Home Clinic is gericht op langdurig herstel en helpt je door de moeilijke momenten, indien nodig meerdere keren per dag.

0294 450 186

© 2004 The Home Clinic | versie juli 2019
Postbus 5067 | 1380 GB Weesp