Thuisbehandeling van verslaving

Bel 0294 450 186 (bereikbaar ma-vr van 9:00 tot 19:00 uur)

Over The Home Clinic

Eigen regie

The Home Clinic wordt gedreven vanuit de overtuiging dat elk mens het recht heeft om autonoom beslissingen te nemen over zijn of haar leven.

Bij een thuisbehandeling voer je dus zelf de regie over de behandeling. Je bepaalt zelf waar de behandeling plaats vindt en wie je bij behandeling wilt betrekken.

Meld je Aan

Thuisbehandeling van verslaving

The Home Clinic is aanvankelijk als particulier initiatief opgericht in 2004. Aanleiding hiervoor was om klinische thuisbehandeling voor verslaafden mogelijk te maken waarbij opname in een kliniek kon worden voorkomen of verkort. Dit heeft geresulteerd in een unieke thuisbehandeling van verslaving waarbij je zelf voor een belangrijk deel de regie behoudt.

Gedachtengoed achter The Home Clinic

Eén van de oprichters van The Home Clinic, verslavingsarts Pieter Bodewits, was destijds werkzaam in een verslavingszorginstelling in Almere. Hij merkte dat veel cliënten een grote weerstand hadden tegen opname waardoor zij een behandeling uit de weg gingen en de kans op herstel en genezing verslechterde.

Veel cliënten hadden last van de kliniek-cultuur, waarin hulpverleners het dagprogramma bepaalden of wie bij de cliënt op bezoek mocht komen. Tegelijkertijd merkte hij dat de groepsdynamiek in een verslavingszorginstelling soms in het nadeel werkte van de individuele cliënt. Cliënten met een terugval werden bijvoorbeeld uit de kliniek gezet omdat de terugval een risico vormde voor andere cliënten. Pieter sprak ook veel met familieleden van cliënten die zich tijdens de behandeling buiten spel gezet voelden en in de steek gelaten als de cliënt onverwacht thuis kwam.

Deze gesprekken resulteerden uiteindelijk in The Home Clinic, een verslavingszorginstelling waarin cliënten zelf de regie voeren over de behandeling, een terugval als een symptoom behandeld wordt en familieleden betrokken worden bij de behandeling.