Direct Hulp

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Alcoholisme

Alcoholisme wordt gekenmerkt door dwangmatig drinken, impulsief gedrag en terugval. De ziekte veroorzaakt biologische veranderingen in de hersenen waardoor het moeilijk is om zonder professionele hulp (blijvend) te stoppen met alcohol.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Alcoholisme

Veel mensen die regelmatig drinken zullen nooit een verslaving ontwikkelen. Anderen die aanvankelijk niet veel drinken zitten sneller gevangen in een verslaving en kunnen niet meer stoppen. Iedereen die alcohol drinkt kan alcoholist worden, maar niet iedereen die drinkt ontwikkelt een verslaving. Hoe dit precies komt is niet helemaal bekend en al meer dan 50 jaar onderwerp van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels staat vast dat genetische factoren een belangrijke rol spelen en dat bepaalde personen vatbaarder voor een alcoholverslaving zijn dan anderen.

Als gevolg van zwaar en continu drinken ontstaan er na verloop van tijd psychologische, lichamelijke en neurologische veranderingen. Deze veranderingen treden op in fasen. In 1e instantie geeft het drinken van alcohol een prettig euforisch gevoel. Je maakt makkelijker contact met anderen en de alcohol verhoogt het saamhorigheidsgevoel. Na verloop van tijd heb je alcohol echter steeds meer nodig om normaal te kunnen functioneren. Er treden veranderingen op in de hersenen die de controle over het alcoholgebruik verder verzwakken. Uiteindelijk is er een volledig verlies van controle over het drinken met ernstig lijden en maatschappelijke teloorgang.

0294 450 186

De termen alcoholisme, alcoholverslaving en problematisch alcoholgebruik worden door elkaar gebruikt. Problematisch alcoholgebruik, waaronder alcoholmisbruik, alcoholverslaving en alcoholisme, is volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association de officiële medische term voor herhaald alcoholgebruik dat klinisch significante stoornissen veroorzaakt en een onvermogen om verantwoordelijkheden te dragen. Eenvoudiger gezegd: alcoholisme is een ziekte met een dwangmatig verlangen naar alcohol, verlies van controle en een verminderd oordeelsvermogen. Een alcoholist is iemand die verslaafd is aan alcohol of fysiek afhankelijk is van alcohol. Het verminderde oordeelsvermogen houdt in dat iemand met een alcoholverslaving de wereld anders ervaart en vaak in zijn opvattingen door de omgeving niet meer te volgen is. Een bekend voorbeeld is het bagatelliseren van het drinken.

Het is mogelijk om een ​​probleemdrinker te zijn en geen alcoholist. Probleemdrinkers nemen bijvoorbeeld slechte beslissingen door het gebruik van alcohol of in hun dronkenschap, maar zijn niet altijd verslaafd aan alcohol.

DSM-criteria voor alcoholverslaving

Volgens de DSM-5 kan problematisch alcoholgebruik geclassificeerd worden als mild, matig of ernstig afhankelijk van het aantal criteria waaraan iemand voldoet. Iemand met een milde aandoening voldoet aan 2 of 3 criteria, iemand met een matige aandoening voldoet aan 4 tot 5 criteria en bij een ernstige vorm van problematisch alcoholgebruik voldoet iemand aan zes of meer criteria.

Criteria Stoornis in het Gebruik van Alcohol volgens DSM-5:

 1. Alcohol wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was.
 2. Er is een blijvende wens, of er zijn vergeefse pogingen gedaan, om het alcoholgebruik te minderen of in de hand te houden.
 3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan alcohol te komen, alcohol te gebruiken of te herstellen van de effecten.
 4. De persoon voelt een hunkering, sterke wens of drang tot alcoholgebruik.
 5. Er is sprake van terugkerend alcoholgebruik met als gevolg dat de belangrijkste verplichtingen niet worden nagekomen op het werk, op school of thuis.
 6. Er is aanhoudend alcoholgebruik ondanks blijvende of terugkerende sociale of interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van alcohol.
 7. Belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of verminderd vanwege het alcoholgebruik.
 8. Er is sprake van terugkerend alcoholgebruik in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert.
 9. De persoon blijft alcohol gebruiken terwijl men weet dat er een blijvend of terugkerend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk is veroorzaakt of verergerd door de alcohol.
 10. Tolerantie, zoals gedefinieerd door één van de volgende kenmerken:
  - Behoefte aan een duidelijk toegenomen hoeveelheid alcohol om een intoxicatie of het gewenste effect te bereiken;
  - Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid alcohol.
 11. Ontwenningsverschijnselen, zoals blijkt uit minstens één van de volgende kenmerken:
  - Het kenmerkende onthoudingssyndroom van alcohol;
  - Alcohol wordt gebruikt om onttrekkingssymptomen te verlichten of te voorkomen.

Quiz: ben ik een alcoholist?

Alcohol Quiz

Type alcoholist

Alcoholisten kunnen worden gekenmerkt door hoeveel ze drinken of hoe lang ze hebben gedronken. De criteria voor alcoholisme hebben echter niets met deze factoren te maken. Mensen ontwikkelen alcoholverslaving wanneer ze het vermogen verliezen om hun drinken onder controle te houden. Ze voelen een oncontroleerbare drang om te drinken en hebben ongelooflijke moeite om te stoppen met drinken. Alle alcoholisten delen deze eigenschappen.

Onderzoekers hebben 4 typen alcoholisten geclassificeerd. Deze typen worden gekenmerkt door leeftijd, drinkgedrag en een behandeling die voor hen het beste werkt.

Jonge alcoholist, vaak met antisociaal gedrag: heeft het meeste baat bij een behandeling samen met leeftijdsgenoten.

De functionele alcoholist gebruikt alcohol vaak als medicatie tegen angst of depressie en heeft de meest effectieve behandeling als naast de verslaving ook de andere aanwezige problemen tegelijk worden behandeld.

De familiaire of sociale drinker met matige verslaving heeft het meest aan een behandeling die zijn of haar leven zo min mogelijk verstoort en de partner betrekt.

De chronisch ernstige volledig dysfunctionele alcoholist waarbij genezing niet meer te verwachten is haalt het meeste effect uit een klinische behandeling, waarbij een verslavingskliniek dagelijkse structuur en houvast kan bieden.

Fasen van alcoholverslaving

De stadia van alcoholisme zijn niet wetenschappelijk gedefinieerd, zoals de ernst van problematisch alcoholgebruik, maar ze bieden een goed beeld van welke fase iemand doorloopt die verslaafd raakt aan alcohol. Naarmate iemand door de fasen vordert, wordt hij of zij zwaarder verslaafd. Veel van de fasen worden bepaald door de tekenen van alcoholverslaving die een persoon vertoont.

Alcoholverslaving

Sommige mensen blijven altijd in het beginstadium. Anderen gaan snel door naar alcoholverslaving in de eindfase. De manier waarop alcohol invloed heeft op elke persoon, wordt bepaald door een combinatie van genetische, omgevings- en sociale factoren. De stadia van alcoholisme zijn een belangrijke factor voor de intensiteit van de behandeling die een persoon nodig heeft.

Waarom alcoholisme een ziekte is

Alcoholisme wordt als ziekte beschouwd, omdat het de manier waarop de hersenen werken beïnvloedt. Het veroorzaakt symptomen zoals dwangmatig gedrag en ongecontroleerde hunkering. Het verstoort het vermogen van een persoon om kritisch te denken, rationele beslissingen te nemen en normaal te functioneren. Tegenwoordig beschouwen de professionals binnen verslavingszorginstellingen een verslaving aan alcohol als een ziekte. In het verleden werd verslaving verkeerd begrepen, omdat veel mensen die drinken nooit een alcoholverslaving ontwikkelen. Hulpverleners gingen ervan uit dat mensen met verslaving ervoor kozen om te blijven drinken. Deze opvatting is achterhaald en cliënten die nu terecht komen in de professionele verslavingszorg worden minder beoordelend benaderd.

Herken je je in bovenstaand verhaal?

Herstel begint bij het zetten van de eerste stap naar behandeling

0294 450 186
alcohol hunkering