Bel The Home Clinic

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Alcoholverslaving

Alcoholverslaving is een ernstige ziekte en verandert de manier waarop ons brein werkt. Bij een alcoholverslaving heb je een ongecontroleerde hunkering naar alcohol en ontwenningsverschijnselen bij het stoppen. Het versterkt tevens negatieve emoties en impulsief gedrag. Een behandeling voor alcoholverslaving bestaat bij The Home Clinic uit een detox, therapie en nazorg voor blijvend herstel.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Snelle feiten Alcoholgebruik

In Nederland wordt ongeveer 1 liter sterke drank, 2,5 liter wijn en 3,5 liter bier per hoofd van de bevolking per jaar gedronken.

11,5% van de mannen drinkt overmatig tegen 7% van de vrouwen.

26-43% van de geweldsincidenten in huis of op straat en ca 20% van alle verkeersongelukken in Nederland is alcoholgerelateerd.

De Gezondheidsraad adviseert geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één standaard glas alcohol per dag te drinken.

Jongeren (< 18 jaar) en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven wordt geadviseerd om helemaal geen alcohol te drinken.

Tot 18 jaar is het in Nederland niet toegestaan om alcohol te kopen of bij je te hebben in het openbaar. Een openbare plek is bijvoorbeeld op straat of in het park, maar ook in de kroeg of het restaurant.

1. Bron: Trimbos

 • Geheugenverlies
 • Verlies van impulsbeheersing
 • Verminderd inschattingsvermogen
 • Sufheid
 • Onduidelijke spraak
 • Overgeven
 • Diarree
 • Bewusteloosheid.
 • Verhoogd risico op ongelukken en geweldsincidenten
 • Verslaving
 • Hoge bloeddruk
 • Maagzweer
 • Hersenschade
 • Vermindering van vruchtbaarheid
 • Geboorte-afwijkingen
 • Kanker

Ethanol.

Wat is Alcoholverslaving?

In onze samenleving is het gebruik van alcohol sociaal geaccepteerd. Veel mensen drinken regelmatig een biertje of een wijntje. Hierdoor is alcohol één van de meest gebruikte verslavende middelen ter wereld. Regelmatig teveel alcoholgebruik kan tevens leiden tot extra gezondheidsrisico's zoals een hoge bloeddruk of kanker. Je kunt ook een alcoholverslaving hebben zonder dagelijks te drinken. Sommige mensen drinken bijvoorbeeld op werkdagen niets maar bingen elk weekend.

Samenvattend is iemand verslaafd aan alcohol als er voor langere tijd geen controle meer is over de hoeveelheid alcohol die iemand drinkt of hoe vaak iemand alcohol drinkt. Helaas hebben sommige mensen risicofactoren die ervoor zorgen dat ze sneller onverantwoord gaan drinken terwijl anderen de controle kunnen behouden over hun alcoholgebruik. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een genetische aanleg voor verslaving.

Binnen de verslavingszorg worden de termen alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en problematisch alcoholgebruik gebruikt om de ernst van alcoholverslaving aan te duiden. Alcoholmisbruik is een term voor het op een onveilige en onverantwoorde manier drinken van alcohol. Bij alcoholafhankelijkheid wordt verwezen naar de lichamelijke afhankelijkheid met ontwenningsverschijnselen wanneer de alcohol wordt gestopt of verdwijnt uit het bloed. Alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik zijn inmiddels vervangen door de term problematisch alcoholgebruik, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen matig en ernstig.

Symptomen van een alcoholverslaving

Bij het vaststellen van een alcoholverslaving wordt er naast de hoeveelheid die je drinkt ook gekeken naar de psychologische of lichamelijke afhankelijkheid van alcohol.

Je kunt een alcoholverslaving eenvoudig testen: stop een aantal maanden met drinken. Als je dit niet kunt, grote moeite ondervindt om te stoppen of als je je ellendig voelt tijdens het stoppen met alcohol, heb je mogelijk een alcoholverslaving.

Verlies van Controle?

Twijfel je over je eigen alcoholgebruik of dat van een dierbare naaste?

0294 450 186
alcohol hunkering

Oorzaken van een alcoholverslaving

De meeste verslavende middelen, waaronder alcohol, beïnvloeden het plezier- en beloningscentrum in de hersenen. Alcohol heeft de neiging dit systeem te manipuleren, wat ervoor zorgt dat het drinkgedrag wordt herhaald. Wanneer mensen verslaafd raken worden hun hersenen chemisch geprogrammeerd, waardoor men steeds opnieuw wil drinken en de controle over het gebruik verliest. Alcohol wordt een obsessie.

Alcoholverslaving is verlies van vrije wil over het gebruik van alcohol.

Biologische oorzaken

Bij herhaald alcoholmisbruik kan de chemie van de hersenen veranderen en alcoholverslaving veroorzaken.

Alcoholisme verstoort het beoordelingsvermogen en tast het vermogen van zelfbeheersing aan. Het zorgt ervoor dat mensen naar alcohol hunkeren en beginnen te geloven dat ze zonder te drinken niet kunnen functioneren.

Veranderingen die plaatsvinden in de hersenen kunnen levenslang zijn.

Sociale oorzaken

Alcoholverslaving komt relatief vaak voor omdat drinken een geaccepteerd onderdeel van de samenleving is.

De meeste Nederlanders proberen voor het eerst alcohol rond hun 15e levensjaar. Jongeren kijken naar volwassenen en denken dat drinken veilig is, omdat hun ouders het ook doen. Volgens de Nationale Drug Monitor heeft 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder minstens één keer in hun leven alcohol gedronken.

Armoede, schulden, eenzaamheid en het ontbreken van een levensdoel of perspectief geven een grotere kans op alcoholverslaving.

Co-morbide stoornissen

Sommige mensen raken eerder verslaafd aan alcohol dan anderen omdat hun hersenen gevoeliger zijn voor de effecten hiervan.

Bij 50% van de mensen met een alcoholverslaving speelt genetische aanleg een belangrijke rol. Daarnaast zijn er personen met bepaalde psychische stoornissen die meer kans hebben om verslaafd te raken aan alcohol. Deze aandoeningen staan ​​bekend als co-morbide stoornissen als ze naast de alcoholverslaving bestaan.

Binnen The Home Clinic worden zowel co-morbide stoornissen als verslaving behandeld om de kans op volledig herstel te vergroten.

Psychologische stoornissen met een verhoogd risico op alcoholverslaving

 • Hypersensitiviteit
 • Angst of paniekstoornis
 • Depressie of rouwverwerking
 • Aanpassingsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • ADHD
 • Autisme
 • Ontwikkelingsstoornis of laag IQ
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)

Gevolgen van alcoholverslaving

Alcoholverslaving heeft fysieke, psychologische en sociale consequenties. De meest voorkomende signalen dat er sprake kan zijn van alcoholverslaving zijn onder meer het doorgaan met drinken ondanks de negatieve gevolgen hiervan en prioriteit geven aan drinken boven alles. Alcoholverslaving wordt ook vaak gediagnosticeerd als er andere gezondheids- of psychologische problemen spelen, bijvoorbeeld als iemand voor angst of depressie naar een psycholoog gaat.

Korte en lange termijn gevolgen van alcoholgebruik

Korte termijn effecten zijn effecten die optreden nadat iemand overmatig alcohol heeft gedronken. Deze kunnen onder meer bestaan uit:

 1. Geheugenverlies
 2. Verlies van impulsbeheersing
 3. Verminderd inschattingsvermogen
 4. Versuftheid
 5. Onduidelijke spraak
 6. Overgeven
 7. Diarree
 8. Bewusteloosheid

Bij langdurig overmatig alcoholgebruik kunnen er verschillende gezondheidsrisico's ontstaan. Zo is er onder meer een verhoogd risico op:

 1. Ongelukken en geweldsincidenten
 2. Verslaving
 3. Hoge bloeddruk
 4. Maagzweer
 5. Hersenschade
 6. Vermindering van vruchtbaarheid
 7. Geboorte-afwijkingen
 8. Kanker

Een alcoholverslaving raakt nooit de drinker alleen. Alcoholisten hebben vaak moeite om een ​​gezonde relatie met hun partner of kinderen in stand te houden en vrienden en familieleden van alcoholisten krijgen eveneens te maken met de gevolgen van deze aandoening. The Home Clinic betrekt zoveel mogelijk de gezinsleden bij een behandeling om mensen te leren samenwerken in de strijd tegen verslaving en hiermee de negatieve spiraal van conflict en wantrouwen te doorbreken.

De gevolgen op sociaal en maatschappelijk vlak kunnen onder meer bestaan uit:

 1. Relatieproblemen
 2. Problemen binnen het sociale netwerk van vrienden, familie en collegae
 3. Problemen op het werk
 4. Financiële problemen
 5. Juridische problemen

Alcohol kan gevaarlijke interacties veroorzaken met drugs, maar ook met vrij verkrijgbare medicijnen en zelfs met cafeïne. Tijdens een intake bij The Home Clinic wordt er gevraagd naar andere drugs en medicijnengebruik naast alcohol. Verder wordt door middel van bloedonderzoek in kaart gebracht of er lichamelijk schade is aan organen als nier en lever.

De volgende interacties zijn berucht.

 1. Combinatie van alcohol met cocaïne: door het gebruik van cocaïne zijn mensen in staat enorme hoeveelheden alcohol te drinken die normaal niet mogelijk zijn. Hierdoor is een grotere kans op alcoholvergiftiging.
 2. Combinatie van alcohol en paracetamol: de combinatie doet een grote aanspraak op de lever waardoor je sneller schade kunt oplopen aan dit orgaan.