Ik zoek hulp
Bel The Home Clinic

Declaratie en Vergoeding

The Home Clinic is door het Ministerie van VWS (WTZi) erkend als zorginstelling. Dit betekent dat de verslavingszorg van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor alleen een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Op deze pagina

Voorwaarden voor vergoeding

The Home Clinic is door het Ministerie van VWS (WTZi) erkend als zorginstelling. Dit betekent dat de verslavingszorg van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor alleen een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst waardoor de behandeling rechtstreeks bij hen gedeclareerd kan worden. Na afloop van de behandeling kun je dan nog wel een rekening krijgen van je zorgverzekeraar voor het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Hierop heeft The Home Clinic geen invloed.

Let op: het eigen risico telt altijd voor de behandeling van maximaal één jaar. Als je behandeling langer duurt dan één jaar kun je opnieuw een rekening krijgen van je zorgverzekeraar voor het eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Voorwaarden voor vergoeding

Indien je voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dien je voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief te vragen aan je huisarts. Je huisarts kan hiervoor gebruik maken van electronische verwijzing via Zorgdomein of onze Digitale Verwijsbrief downloaden.

Zonder geldige verwijsbrief van je huisarts kan er geen behandeling gestart worden bij The Home Clinic tenzij je zelf de behandeling wilt betalen.

Verwijsbrief

De verwijsbrief moet volgens de voorwaarden van je verzekeringspolis aan een aantal voorwaarden voldoen. Vraag je huisarts om te verwijzen via Zorgdomein. Dan weet je zeker dat de verwijsbrief aan alle criteria voldoet.

Afspraken met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars met een contract of betalingsovereenkomst

VGZ

CZ

DSW

Multizorg

Caresq

Menzis

Achmea

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst. Dit betekent dat de behandeling rechtstreeks door The Home Clinic gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar.

Bij een betalingsovereenkomst wordt de behandeling niet volledig door je zorgverzekeraar vergoed. The Home Clinic neemt dit verschil echter voor eigen rekening m.u.v. het eigen risico dat je met je verzekeraar hebt afgesproken. Bij een contract of een betalingsovereenkomst krijg je dus alleen een rekening van je zorgverzekeraar voor het eigen risico.

Let op: het eigen risico geldt altijd voor een behandeling van maximaal één jaar. Als de behandeling langer duurt dan kun je voor het daaropvolgende jaar opnieuw een rekening krijgen van je zorgverzekeraar.

Bij ons kan iedereen in behandeling!

Wij vinden oprecht dat iedereen zelf de keuze moet kunnen maken voor de behandeling die het best bij hem of haar past. Daarom kan bij ons iedereen in behandeling, ongeacht de polis, zonder extra kosten!

Annette van Dijk, directeur Bedrijfsvoering

Aanvullende voorwaarden Menzis en Anderzorg

Behandelingen gestart na 1 mei 2019

The Home Clinic heeft een betalingsovereenkomst met Menzis en Anderzorg. Hierin is opgenomen dat behandelingen rechtstreeks gedeclareerd mogen worden bij de zorgverzekeraar onder de voorwaarde dat je akkoord bent met de declaratie. We zullen je daarom regelmatig informeren tijdens de behandeling over de tot dan toe geregistreerde minuten en de manier waarop dit afgeleid wordt naar een factuur.

Als je niet akkoord gaat met de rechtstreekse declaratie van de nota dien je zelf de factuur voor te schieten. Bij een lagere vergoeding nemen wij dan niet het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening, zie ook Declaratie van de behandeling.

Behandelingen gestart voor 1 mei 2019

Bij behandelingen die gestart zijn voor 1 mei 2019 vragen we een ondertekende Akte van Cessie. Tevens dient er een kopie van de verwijsbrief bij hen ingediend te worden.

Je dient de Akte van Cessie en een toestemmingsverklaring voor het indienen van de verwijsbrief voorafgaand aan de behandeling te ondertekenen. Als wij deze ondertekend hebben ontvangen nemen wij het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening m.u.v. het eigen risico.

Je kunt ervoor kiezen geen Akte van Cessie en toestemmingsverklaring te ondertekenen. In dat geval sturen we de factuur naar jou. Je betaalt vervolgens binnen de betaaltermijn van twee weken het volledige bedrag van de behandeling aan ons en kunt zelf de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Bij een lagere vergoeding nemen wij dan niet het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening, zie ook Declaratie van de behandeling.

Naturapolis? Geen zorgen over de vergoeding!

  1. Bij The Home Clinic zijn er geen pijnlijke financiële verrassingen achteraf.
  2. Ook met een naturapolis zonder contract met The Home Clinic hoef je bij The Home Clinic niet bij te betalen.
  3. Je betaalt alleen je eigen risico wat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken.
Bel 0294 450 186

Declaratie van de behandeling

Nadat de behandeling is afgerond wordt de behandeling gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Doorgaans krijg je hiervan een declaratie-overzicht van je zorgverzekeraar. Als je de behandeling zelf bekostigt dan krijg je van The Home Clinic een factuur met het declaratie-overzicht.

The Home Clinic biedt behandelingen binnen de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De kostprijs van een behandeling binnen de basis-GGZ wordt anders opgebouwd dan de kostprijs van een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ.

Opbouw kostprijs behandeling basis-GGZ

Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt ingeschat op basis van zorgproducten. Voordat je behandeling start maakt de regiebehandelaar een inschatting welk zorgproduct het meest bij je past op basis van jouw specifieke situatie. Deze inschatting is met name gebaseerd op de ernst van de verslavingsproblematiek. Het kan zijn dat de behandelaar tijdens de behandeling alsnog tot een andere inschatting komt. Daarom dient de behandelaar aan het einde van de behandeling nogmaals het definitieve zorgproduct aan te geven.

Bij elk zorgproduct hoort een vast tarief dat bij je zorgverzekeraar in rekening gebracht mag worden. Het gekozen zorgproduct vind je daarom terug op het declaratie-overzicht als de behandeling wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. De tarieven mogen niet hoger zijn dan landelijk vastgestelde tarieven. Deze kun je bekijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

Zorgproducten

  • Basis-GGZ Kort: lichte verslavingsproblematiek;
  • Basis-GGZ Middel: verslavingsproblematiek van matige ernst;
  • Basis-GGZ Intensief: ernstige verslavings-problematiek;
  • Basis-GGZ Chronisch: chronische verslavings-problematiek of verslavings-problematiek in remissie;
  • Prestatie onvolledig behandeltraject: bijvoorbeeld als blijkt dat de cliënt alsnog naar de gespecialiseerde GGZ verwezen dient te worden of als de cliënt zelf een andere behandelaar prefereert. Deze prestatie geldt alleen als er minder dan 120 minuten is geregistreerd.

In het declaratie-overzicht vind je ook de tijd terug die is besteed aan je behandeling. Deze tijd wordt berekend in minuten en bestaat zowel uit directe als indirecte tijd. Directe tijd wordt ook wel patiëntgebonden tijd genoemd. Directe tijd omvat bijvoorbeeld de minuten die geregistreerd zijn voor de consulten ten behoeve van de intake of de behandeling. Indirecte tijd bestaat uit niet patiënt-gebonden tijd en omvat onder meer tijd dat is besteed aan overleg met je huisarts of voor de verslaglegging in het medisch dossier. Zie tijdregistratie voor meer informatie over het registreren van directe en indirecte tijd.

Opbouw kostprijs behandeling gespecialiseerde GGZ

De kosten van behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ worden berekend op basis van de tijd die is besteed aan de behandeling. Deze tijd wordt berekend in minuten. De registratie vindt plaats volgens landelijk vastgestelde regels. Dit zijn de DBC-spelregels, zie ook de website DBC Spelregels. Een DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie en is het traject dat wordt doorlopen vanaf het moment dat je je aanmeldt tot het moment dat de behandeling wordt afgesloten.

Tijdregistratie

Binnen een DBC of zorgproduct registreren behandelaren tijd. Als je je aanmeldt voor behandeling schrijft de behandelaar bijvoorbeeld tijd voor het overleg met een huisarts over de verwijsbrief of het telefonisch contact met jou voor het maken van een eerste afspraak.

Behandelaren mogen zowel directe, indirecte als reistijd declareren.

DBC-Tarieven

De totale tijd die dan aan het traject is besteed wordt in rekening gebracht. Hierbij gelden landelijk vastgestelde tarieven. Deze kun je bekijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

De tarieven zijn afhankelijk van de diagnose en bandbreedtes van het aantal minuten. Een aantal voorbeelden:

Declaratie

Na afronding van de behandeling wordt de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd tenzij je met je verzekeraar andere afspraken hebt gemaakt.

Als je zelf de behandeling wilt betalen krijg je voorafgaand aan de behandeling een offerte waarin een inschatting wordt gemaakt van de kosten van de behandeling. Aan het einde van de behandeling krijg je vervolgens de definitieve factuur.

Kosten van het annuleren van een afspraak

Elke afspraak kun je kosteloos tot minimaal 24 uur van te voren annuleren. Bij een annulering korter dan 24 uur van te voren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. De annuleringskosten voor een consult in de online spreekkamer zijn 40 euro. De annuleringskosten voor een huisbezoek zijn 135 euro.