Bel The Home Clinic

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Behandeling van Alcoholverslaving

Een alcoholverslaving wordt gekenmerkt door teveel drinken en het effect dat het alcoholgebruik heeft op de hersenen, het lichaam en het leven. Dit is wat alle alcoholisten gemeen hebben. Maar het verhaal achter de verslaving en de functie van het drinken is bij iedereen uniek.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Behandeling van alcoholverslaving

Als je een alcoholverslaving hebt dan wordt dit niet alleen gekenmerkt door teveel drinken maar ook door het effect dat het alcoholgebruik heeft op je hersenen, je lichaam en je leven. Dit is wat alle alcoholisten gemeen hebben. Maar elk verhaal achter de verslaving en de functie van het drinken is uniek.

The Home Clinic biedt programma’s die rekening houden met opleiding, achtergrond en de context waarin gedronken wordt en is daarmee meer dan alleen een programma om te stoppen met drinken. Levenskeuzes, identiteit en perceptie op het leven zijn belangrijke onderdelen die tijdens dit programma aan bod komen.

Hulp zoeken voor een alcoholverslaving

Als je hulp zoekt voor je verslaving dan is de eerste stap om contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je naar The Home Clinic verwijzen voor een intake.

Fasen in de behandeling

Afhankelijk van de ernst van de verslaving duurt de behandeling bij The Home Clinic 3 tot 6 maanden, soms langer. Deze behandeling bestaat uit een aantal fasen en start met de intake.

Deze intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zonodig nog sneller.

0294 450 186
Intake Detox Psycho- logisch traject Nazorg

Belangrijke redenen waarom mensen hulp zoeken bij alcoholverslaving

 • Mensen lopen vast in hun werk
 • Relatieproblemen in het gezin
 • Lichamelijke klachten of zorgen daarover
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Onder druk van anderen, waaronder de partner, ouders of kinderen

De intake

Een intake is bedoeld om informatie te verzamelen over hoe vaak en hoeveel gedronken wordt. We willen iemand leren kennen en het verhaal horen over hoe en waarom het zover is gekomen. We willen ook graag weten of er psychologische of lichamelijke problemen zijn waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de behandeling. Hierbij zal ook afgewogen moeten worden of deze problemen samen met de alcoholverslaving behandeld moeten worden of juist niet.

Tijdens de intake komt ook naar voren wat iemand wil bereiken met de behandeling. Deze vraag gaat niet alleen over het stoppen met alcohol als behandeldoel. Sommigen willen bijvoorbeeld een betere vader of moeder voor de kinderen zijn of een betere partner, anderen willen bouwen aan een sociaal netwerk of een carrière. Een veelgehoorde vraag tijdens de intake is of gecontroleerd gebruik van alcohol nog mogelijk is.

Als laatste is het belangrijk te weten wat de motivatie en beweegredenen zijn om hulp te zoeken. Hierbij geven de 6 motivatie-stadia van verslaving veel inzicht.

Veel voorkomende psychische problemen bij alcoholverslaving

 • Angst of paniekstoornis
 • Depressie
 • Burn out
 • Werkverslaving

Detoxificatie van alcohol

Het stoppen van alcohol na een langere gebruiksperiode kan moeilijk zijn en gepaard gaan met lichamelijke klachten. Om deze ontwenningsperiode goed te begeleiden biedt The Home Clinic een online detox. Bij deze online detox krijgt iemand die stopt met drinken online medische en psychologische ondersteuning. Hierbij is de hulp van de partner, vrienden, ouders of anderen nodig.

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat cliënten veilig kunnen stoppen en hulp krijgen bij de ongemakkelijke symptomen van het stoppen, de ontwenningsverschijnselen.

Voorfase bij een alcoholdetox

Voordat een detox of ontgiftiging bij The Home clinic kan starten worden de cliënt en zijn of haar omgeving voorbereid.

De cliënt moet weten wat hij of zij kan verwachten tijdens de detox. Daarnaast heeft alcohol veel effect op de omgeving zoals het gezin, de partner of de ouders. Het steunsysteem en de cliënt worden daarom uitvoerig ingelicht over bijvoorbeeld de verwachte ontwenningsverschijnselen, de duur van de detox en de manier waarop en hoe vaak The Home Clinic contact houdt.

Tevens wordt in de voorfase bekeken of iedereen voldoende emotioneel, psychologisch en fysiek in staat is om de detox in te gaan.

Detoxplan bij alcohol

Bij thuis ontgiften van alcohol wordt van tevoren een duidelijk plan opgesteld.

Als uit de voorfase blijkt dat een detox mogelijk is, dan moet vooraf duidelijk afgesproken worden waar de detox zal plaatsvinden, wie vanuit de eigen omgeving bij de detox kan ondersteunen en welke taken en verantwoordelijkheden men van elkaar kan verwachten.

In het detoxplan wordt tevens de startdatum afgesproken waarbij de cliënt en de ondersteuners voldoende tijd hebben om de detox voor te bereiden.

Er worden uitvoerige instructies gegeven en er wordt geoefend met de metingen die tijdens de detox worden gedaan. Benodigde medicatie wordt in huis gehaald en iedereen weet in welke frequentie en vorm de ondersteuning van The Home Clinic wordt aangeboden.

De eerste dag van de alcoholdetox

Op de eerste dagen van de detox blijven de cliënt en de personen die hem ondersteunen thuis. Men moet dus verlof nemen van werk of school.

De eerste dagen van de detox zijn belangrijk want hier wordt duidelijk hoe hevig of mild de detox zal verlopen. De freqentie van de contacten met The Home Clinic zijn afhankelijk van hoeveel iemand heeft gedronken. Hoe meer iemand heeft gedronken hoe intensiever het contact zal zijn. Soms is dit meerderen keren per dag.

In deze fase worden er regelmatig metingen verricht en de cliënt en ondersteuners krijgen voortdurend instructies van The Home Clinic.

De meeste alcoholdetoxen zijn binnen 2 weken afgerond, soms ook sneller.

Wat kan de omgeving verwachten van een alcoholdetox?

De omgeving heeft vaak veel negatieve ervaringen rondom de alcoholverslaving voordat een cliënt in behandeling gaat.

De effecten van een alcoholverslaving op een gezin of partner zijn meestal veel ingrijpender dan de detox van alcohol. Desondanks is het belangrijk dat de omgeving die met de detox te maken weet wat zij kunnen verwachten en op welke symptomen zij moeten letten om de detox goed te laten verlopen. De meeste van deze symptomen verdwijnen binnen enkele dagen.

Hoe men het beste kan ondersteunen wordt uitgelegd tijdens een behandeling.

Nazorg na het ontgiften van alcohol

Bij de meeste mensen zijn de acute verschijnselen in enkele dagen voorbij. Een aantal klachten kan echter langer aanhouden.

Veel mensen blijven lange tijd hunkering houden naar alcohol. Tevens klachten van bijvoorbeeld angst of depressie direct na de detox zijn belangrijke punten van aandacht omdat mensen hierdoor kunnen terugvallen.

Voor deze klachten zijn medicatie en psychologische ondersteuning beschikbaar.

Fysiek waarneembare symptomen voor gezinsleden bij alcoholdetox

 • Zweten
 • Trillen
 • Overgeven
 • Ijsberen en onrustig
 • Slecht slapen
 • Verhoogd temperatuur, hartslag en bloeddruk
 • Sterke verandering van eetpatroon

Mentaal waarneembare symptomen voor gezinsleden bij alcoholdetox

 • Toename van depressie en angst
 • Overprikkelbaar voor licht en geluid
 • Onzekerheid over de toekomst en schuldgevoel over het verleden
 • Obsessieve gedachten en gesprekken over alcohol
 • Neiging tot compensatie met andere drugs gebruik of medicijnen
 • Euforie en ontremming

Verlies van Controle?

Twijfel je over je eigen alcoholgebruik of dat van een dierbare naaste?

0294 450 186
alcohol hunkering

Psychologische behandeling bij een alcoholverslaving

Om uit te leggen wat je van een psychologische behandeling bij The Home Clinic kunt verwachten is het belangrijk te vermelden dat alcoholgebruikers zeer verschillende achtergronden hebben en dat de functie van het drinken erg divers kan zijn.

We kunnen iemand mentale trucs leren om de controle terug te krijgen over het alcoholgebruik, maar daarnaast is het erg belangrijk om te weten waarom iemand drinkt. Is het bijvoorbeeld een ingesleten gewoonte of drinkt iemand om angst te overwinnen? Verder moeten we rekening houden met de achtergrond en de context waarin de verslaving zich afspeelt omdat stoppen met drinken veel consequenties zal hebben op het leven van iemand.

Voorbeelden van verslavingszorg programma's bij specifieke doelgroepen

 • Hoog presterende ondernemers en managers. In dit programma ligt de nadruk op goede communicatie, het effectief stellen van doelen en assertief stellen van grenzen, het herkennen van mentale overbelasting, het hanteren van stress en het in balans brengen van werk en privé.
 • 60-plussers. Onder deze groep is er een toename van alcoholgebruik. Deze generatie is extra vatbaar voor verslaving wegens de tolerante en soms romantiserende opvattingen over alcohol en drugsgebruik. Verder kunnen belangrijke life-events in deze groep een rol spelen, waaronder het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit programma richt zich vooral op alcoholverslaving in combinatie met levensfaseproblematiek.
 • Vrouwen. Er zijn minder vrouwen verslaafd aan alcohol dan mannen en vrouwen hebben de neiging om gemiddeld 4 jaar eerder hulp te zoeken dan mannen. Alcoholverslaving bij vrouwen heeft vaak een andere psychologische achtergrond. Soms is dit zeer ernstig zoals bijvoorbeeld wanneer iemand slachtoffer is van geweld of seksueel misbruik. Verder heeft alcohol een andere lichamelijk en emotionele impact op vrouwen. Zij ervaren bijvoorbeeld meer ontwenning bij het afkicken. In dit programma wordt rekening gehouden met de scoop van een vrouw. Er ligt nadruk op zelfwaardering, grenzen stellen, depressie en angst.
 • Christenen en alcoholverslaving. Staat geloof centraal in je leven dan is het belangrijk een programma te kiezen waar rekening wordt gehouden met jouw beleving. Het vinden van vertrouwen in God en het zoeken van steun in de Bijbel wordt in dit programma aangemoedigd. Daarnaast kan het geloof je soms ook in mentale nood brengen die je met een therapeut wilt bespreken met de juiste achtergrond. In deze aanpak zal de nadruk leggen om steun te halen uit je geloof en hierdoor weerstand te bieden tegen verleiding in combinatie met reguliere therapie.
 • Jonge academici en hoog opgeleiden. Dit is de groep van 25 tot 50 jaar. Mensen die vaak volop in hun carrière zitten en een multitask rol moeten vervullen tussen werk en gezin. Alles in de lucht houden en het volbrengen van een dubbelrol in het gezin en op het werk. In dit programma wordt de nadruk gelegd op juiste selfempowerment, time-management, goede definiëring van de verschillende rollen en levensbehoeften, signaleren van burnout klachten en hierop participeren.